Hopp til hovedinnhold

Beskytter for årets TV-aksjon

H.K.H. Kronprinsen har sagt ja til å være beskytter når Kirkens Nødhjelp skal sikre varig tilgang til vann for en million mennesker.

24.04.2014

Gjennom sitt engasjement for FN er Kronprinsen allerede godt kjent med det syvende millenniumsmålet, der en av indikatorene er tilgang til vann. 

Redder liv og sikrer skolegang

For bare 200 kroner kan ett menneske få tilgang til vann resten av livet. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann til familien. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn.

– Ved å skaffe varig vanntilgang for en million mennesker, blir 3,5 millioner arbeidstimer spart hver dag. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp i tillegg til å bygge brønner og regnvannoppsamlingssystemer, sette opp latriner og jobbe for å bedre sanitærforhold og hygiene, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelps historie går tilbake til 1947, da organisasjonene ga hjelp til en hardt prøvet sivilbefolkning i Tyskland, etter andre verdenskrig. Siden den gang er sikring av trygt vann i katastrofeområder en del av av organisasjonens viktigste oppgaver. Kirkens Nødhjelp er også Utenriksdepartementets foretrukne partner til å levere vann i nødssituasjoner.

Kirkens Nødhjelp gir både livreddende nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom kreves grunnleggende og systematiske endringer. Derfor arbeider Kirkens Nødhjelp med å påvirke myndigheter, næringsliv og religiøse ledere.

TV-aksjonen fyller 40 år

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og feirer i år 40-årsjubileum. Hvert år engasjerer 100 000 mennesker seg for å samle inn penger til et viktig formål. Samtlige av Norges 2,5 millioner husstander skal besøkes av en bøssebærer. Siden oppstarten av TV-aksjonen i 1974, har det norske folk bidratt med syv milliarder kroner. Mange millioner mennesker har fått hjelp og et bedre liv på grunn av innsatsen til Norges befolkning i TV-aksjonen.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 19. oktober.

Tradisjon for beskytterskap

Det er lang tradisjon for at medlemmer av Kongefamilien påtar seg rollen som beskytter for organisasjoner og saker. Det gjelder både faste beskytterskap som kan gå over mange år, og beskytterskap som er mer avgrenset i tid, sånn som jubileer og markeringer. 

Kong Harald var beskytter for aksjonen i 2013, der innsamlingen til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for å bedre livet til mennesker med demens. Kronprins Haakon var beskytter for Amnestys TV-aksjon i 2012, og for Tv-aksjonen i 2011 der inntektene gikk til Norsk folkehjelps arbeid med minerydding. I 2010 var det Dronning Sonja som sto som beskytter for aksjonen, som den gangen var til inntekt for Flyktningehjelpens arbeid.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook