Hopp til hovedinnhold

Ti år som goodwillambassadør

H.K.H. Kronprins Haakon mottok fredag en pris fra FNs utviklingsprogram UNDP for hans over ti år lange engasjement som goodwillambassadør for organisasjonen. Prisen ble overrakt av UNDP-leder Helen Clark.

28.07.2014

Kronprinsen ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP høsten 2003.

Gjennom sitt engasjement har han vært på feltbesøk i en rekke land, nå sist til Zambia i november 2013. Arbeidet for en bærekraftig utvikling, kvinners stilling og bekjempelse av fattigdom var fokus for besøket.

FNs nye utviklingsmål

Kronprins Haakon har gjennom sin innsats for organisasjonen hatt et spesielt fokus på FNs tusenårsmål som det internasjonale samfunnet har forpliktet seg på å oppfylle innen 2015.

Kronprinsen deltok på et møte med Helen Clark i New York på fredag. Tema for møtet var arbeidet med nye utviklingsmål etter at fristen for tusenårsmålene går ut om i underkant av et halvt år.

Færre fattige

Torsdag 24. juli lanserte UNDP-lederen årets Human Development Report som rangerer levekårene i verden. Fortsatt lever 2,2 milliarder mennesker under eller nær fattigdomsgrensen. Den generelle trenden er likevel at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom går ned.

FN-organisasjonen peker på den vedvarende sårbarheten mange land opplever. Behovet for politiske tiltak er stor for å sikre en rettferdig og bærekraftig utvikling.

Under sitt besøk i New York holdt Kronprinsen også et foredrag om verdighet på Nexus Global Youth Summit. Konferansen ble avholdt i FN-bygningen.

 

Kronprins Haakon forteller om sitt engasjement som goodwill-ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP under en reise til Zambia i oktober 2013. (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook