Hopp til hovedinnhold

Hjå Forsvarets Forskingsinstitutt

Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) held til på Kjeller ved Lillestrøm, og har som formål å gjere «kunnskap og idear til eit effektivt forsvar». I dag fekk H.K.H. Kronprinsen innsyn i verksemda.

27.08.2014

Kronprins Haakon fekk ein introduksjon til FFI ved administrerande direktør Johan-Mikal Størdal. FFI er eit tverrfagleg institutt, og i tillegg til å gjere ein innsats innan moderne høgteknologi, yt FFI et bidrag til Forsvarets langtidsplanlegging. Instituttet gjennomfører hovudsakleg analyser og utviklingsprosjekt for Forsvarets behov, men har òg sivilt retta prosjekt.

Foredragsrekke

Etter introduksjonen fylgde fem foredrag:

  • Ei analyse av samanhengen mellom Forsvarets oppgåver, struktur og budsjett, ved avdelingssjef Espen Skjelland
  • Internasjonal terrorisme ved Thomas Hegghammer
  • Utviklinga i Russland og Ukraina vedKristian Åtland
  • Globale trendar ved Alexander Beadle og
  • Cybermakt, ved Sverre Disen

Forsvarets behov

Kontakten med Forsvaret blir styrkt ved årlige møte med Forsvarsdepartementet, forsvarsgreinene og Forsvarsstaben. Her blir Forsvarets behov for forsking og utvikling, og FFIs forslag til prosjekt, lagde fram.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook