Hopp til hovedinnhold

Vann forandrer alt

H.K.H. Kronprins Haakon holdt åpningsinnlegget under ettermiddagens kick-off for TV-aksjonen 2014. Det var også markeringen av 40-årsjubileet for NRKs landsomfattende TV-aksjon.

07.10.2014

Inntektene frå TV-aksjonen 2014 går til Kirkens Nødhjelp og skal brukes til å sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker i Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Tanzania.

En forutsetning

Aksjonen har fått navnet ”Vann forandrer alt” fordi vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og utvikling. Tilgang til vann har enorme positive ringvirkninger, både i enkeltmenneskers liv og for hele samfunn. Rent vann gir liv og bedre helse. Og når Kvinner og barn ikke behøver å gå flere timer hver dag for å hente vann, frigjøres tid slik at de kan gå på skolen og arbeide. Dermed utvikles hele samfunnet.

Gikk med bøsse

Da Kronprins Haakon ankom Popsenteret på Grünerløkka i Oslo i ettermiddag, ble han møtt av barnereportere fra NRK Super. Omlag 100.000 bøssebærere skal i sving under aksjonen, og barna viste Kronprinsen hvordan det skal gjøres med en liten "testinnsamling" i området rundt Popsenteret.

De beveget seg etter hvert innendørs, der Kronprinsen holdt åpningsinnlegget, både for starten på årets TV-aksjon og markeringen av dens 40-årsjubileum.

Tradisjon for å delta

- Det er noe helt spesielt med TV-aksjonen, sa Kronprinsen. - Den er en nasjonal dugnad med dype røtter – og en av de fineste tradisjonene vi har. Alle stiller opp: Voksne og barn, myndigheter og næringsliv, frivillige organisasjoner, skoler, tros- og livssynssamfunn. Målet er å skaffe 100 000 bøssebærere som kan besøke hver eneste dør i hele landet og samle inn penger. På verdensbasis er dette unikt. Og det er alltid gøy å oppleve hvor mange som er i sving når det bygger seg opp mot aksjonsdagen.

- Vi i kongefamilien har støttet opp om TV-aksjonen på mange måter gjennom årene. Moren min var dypt inne og «hand on» i komitéarbeidet under den aller første TV-aksjonen i 1974, som gikk til Flytningerådet. Helt siden da har det vært en tradisjon for oss også å være involvert – som aksjonens beskytter, med feltreiser, bøssebæring – eller ved å ved å være med på kick-off her på Popsenteret, sa Kronprinsen til forsamlingen.

Erfaringer fra felten

Haddy N’jie ledet programmet, og fortalte om sitt feltbesøk med TV-aksjonen. Det gjorde også Aksel Hennie som hadde besøkt Tanzania på vegne av aksjonen. Erik Thorstvedt fortalte om sine erfaringer og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen trakk linjene i TV-aksjonens historie tilbake til starten i 1974.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp jobber med vann, sanitær og hygieneopplæring i katastrofesituasjoner og gjennom langsiktig arbeid. Organisasjonen jobber også med beslutningspåvirkning for å sikre at vannressurser forvaltes på en rettferdig og bærekraftig måte.

Generalsekretær Anne Marie Helland snakket om årets TV-aksjon, som i sin helhet er viet arbeidet for tilgang på rent vann. Eksempler er oppsamling av regnvann i tanker, dammer i bekker og elver, boring av brønner samt installering av vannpumper og irrigasjonssystemer for jordbruket.

Kirkens Nødhjelp mener det er viktig å arbeide helhetlig med vannprosjekter, slik at de også inkluderer sanitærløsninger og hygieneopplæring. Dette vil bidra til å hindre farlig smittespredning og barnedødelighet.

I 2013 samlet TV-aksjonen inn 229.198.813 NOK. Det er et gjennomsnitt på 45,40 NOK pr. innbygger.

 

Fakta

TV-aksjonen

Resultater for TV-aksjonen de senere år:

  • 2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen (229.2 mill kr)
  • 2012 Amnesty International Norge (198.7 mill kr)
  • 2011 Norsk Folkehjelp (219 mill kr)
  • 2010 Flyktninghjelpen (208 mill kr)
  • 2009 CARE Norge (192 mill kr)

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook