Hopp til hovedinnhold

Høytidelig seremoni

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen var til stede under den høytidelige seremonien for 399 nye statsborgere som fant sted i Oslo Rådhus i formiddag.

23.11.2014

Over hele landet arrangeres jevnlig disse seremoniene for nye borgere. Å skifte statsborgerskap er et viktig livsvalg, og seremonien er ment å markere dette. Det er også en fin aledning for samfunnet til å ønske sine nye borgere velkommen. 

Det er frivillig for nye statsborgere om de ønsker å delta i seremonien. Det høytidelige ved anledningen understrekes av troskapsløftet som avgis. 

Høytidelig anledning

Alle reiste seg da de nye statsborgerne kom samlet ned trappen til rådhusets store festsal. Ordføreren ønsket velkommen før fylkesmannen, som er vertskap for disse seremoniene, talte. 

Erik Jondell, direktør for Eidsvoll 1814, hilste også forsamlingen før fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland talte. Deretter var det tid for å avgi troskapsløftet.

Troskapsløfte

Løftet som avgis unisont under seremonien ble vedtatt av Kongen i statsråd 16. juni 2006, og lyder:

”Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover”. 

Første og siste vers av nasjonalsangen, framført av Det Norske Jentekor, avsluttet seremonien.  

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook