Hopp til hovedinnhold

Ti år med gjestebud på Skaugum

For tiende gang inviterer Kronprinsparet til gjestebud på Skaugum. Tradisjonen startet i forbindelse med TV-aksjonen Hjerterom i 2004, som gikk til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse.

27.11.2014

Siden den gang har ca 700 mennesker deltatt på et gjestebud på Skaugum.

Målet for TV-aksjonen i 2004 var todelt: Aksjonen ville samle inn mest mulig penger til å bekjempe psykisk og sosial nød i Norge. I tillegg hadde aksjonen som mål å skape et varmere og rausere samfunn. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen var høy beskytter for aksjonen.

Virkemiddelet som ble etablert for å strekke seg mot dette målet, var å arrangere gjestebud. Over hele landet ble det invitert til flere tusen gjestebud. Kronprinsparet ønsket også å arrangere et hjemme hos seg, og inviterte mennesker som på ulike måter var tilknyttet Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helses virksomheter. På et gjestebud er det viktig å møtes som mennesker, å se hverandre som det menneske man er – bakenfor det ytre, bakenfor en diagnose, et rusproblem eller en annen utfordring. For ingen er bare det vi ser. Gjestebud handler med andre ord om menneskemøter. Erfaringen fra det første året ble så fin at Kronprinsparet har ønsket å videreføre tradisjonen som et årlig arrangement.

Bredt samarbeid

Gjennom årene har gjestebudet på Skaugum vært arrangert i samarbeid med flere organisasjoner, i tillegg til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Både Røde Kors, Helsedirektoratet, Landsforeningen for barnevernsbarn, Erlik Oslo og Frelsesarmeen har vært representert med sine frivillige, ansatte og mennesker som benytter seg av tilbudene deres. Det har vært satt fokus på temaer som ungdom og livsmestring, inkludering i arbeidslivet, ensomhet, tillit, barnevernsbarns situasjon – og på det å komme seg videre i livet etter å ha opplevd noe traumatisk. Overordnet tematikk for gjestebudene er hvordan vi best mulig kan skape et samfunn der alle føler tilhørighet og felleskap.  

10 års markering

Når Kronprinsparet i kveld for tiende gang inviterer til gjestebud, skjer det igjen i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse.

Denne gangen vil mange av gjestene være mennesker som har vært invitert til gjestebud tidligere, for å kunne dele noen erfaringer både om hvordan den enkeltes liv – og samfunnet som helhet – har utviklet seg gjennom disse ti årene.

I tillegg kommer en del nye gjester som ikke har vært på Skaugum tidligere, men som på ulike vis er tilknyttet Kirkens Bymisjons og Rådets virksomheter.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook