Hopp til hovedinnhold

Utdanning er en menneskerett

"- Education is a fundamental human right; it is also essential to ensure inclusive, equitable and sustainable development". H.K.H. Kronprinsen talte for UNESCO i dag.

03.11.2015

I dag åpnet UNESCOs 38. generalkongress. De neste 14 dagene vil de 195 medlemslandene enes om retningslinjer og prioriteringer for de kommende to årene. Kronprins Haakon sto på talerstolen i Paris i dag.

Like aktuell i dag

Det er 70 år siden UNESCO ble etablert i kjølvannet av 2. verdenskrig. Mandatet var å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme samarbeid mellom verdens nasjoner innenfor utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

- UNESCO’s role and mandate is as important today as it was 70 years ago, sa Kronprinsen i formiddag. - Education, science, culture, communication and information are all essential in a world where people are increasingly interconnected and dependent on each other.

Ikke minst er UNESCOs arbeid for utdanning grunnleggende.

Utdanning er en menneskerett

I dag står mer enn 120 millioner barn og unge utenfor skolen. Gjennom fattigdom, katastrofer og krig frarøves millioner mulighetene utdannelse gir for å bygge en framtid for seg og sine. Kronprinsen pekte på behovet for å sikre tilgangen på utdannelse i krisetider:

- Hardest hit are the many victims of war, natural disasters and epidemics. Increased efforts are needed to prevent military attacks on schools and universities. More support is necessary to ensure quality education in emergencies and protracted crises.

Education is a fundamental human right; it is also essential for ensuring inclusive, equitable and sustainable development. Quality education provides people with the skills, knowledge and values they need to tackle the various challenges they are likely to face in society.

Trygge skoler

Kronprinsen utdypet viktigheten av å sikre skolene under et eget arrangement viet beskyttelse av utdanning under konflikter. Bare i Syria har det vært mer enn 4000 angrep på skoler de siste fire årene. 

Norge har vært blant pådriverne for å få på plass en erklæring om trygge skoler, og den ble presentert på en konferanse i Norge tidligere i år. Så langt har 50 land sluttet seg til erklæringen, som også omfatter praktiske retningslinjer for å redusere effektene av væpnet konflikt på skoler og universiteter, elever og studenter.

- Nowhere is the need to strengthen education more urgent than in situations of armed conflict. Norway remains committed to working towards safe schools for all, and we look forward to continued cooperation with UNESCO and many of our partners present here today, avsluttet Kronprins Haakon sitt innlegg.

#Unite4Heritage

Kronprinsen har også hatt møter i UNESCO i dag for å markere Norges støtte til innsatsen mot ødeleggelse av kulturarv og monumenter. Ødeleggelsene griper dypere enn destruksjon av bygninger. Det er forsøk på å utradere folks tilhørighet til sine hjemland, til sin kultur – samtidig som illegal handel med kunstgjenstander er en betydelig inntektskilde for terrororganisasjoner. UNESCO gjør en stor innsats for å stanse virksomheten. Ett tiltak er kampanjen #Unite4Heritage som tar i bruk sosiale medier for å engasjere ungdom i beskyttelse av verdensarven.

Kronprinsen framhevet UNESCOs arbeid for å beskytte kulturarven og vårt kulturelle mangfold fra talerstolen i dag, og pekte også spesielt på denne kampanjen:

- Through initiatives such as the #Unite4Heritage campaign, launched in Baghdad earlier this year, violent extremism and thefts will be defeated with both specific countermeasures and a joint universal message of tolerance and dialogue.


I ettermiddag deltar Kronprins Haakon på møte om oppfølging av bærekraftsmål om utdanning, i tillegg til å besøke Lycée Diderot og et arrangement for fremme av norsk mat i Frankrike.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook