Hopp til hovedinnhold

Stigmatisering stadig et problem

I formiddag besøkte H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit konferansen HIV15. Normalisering av hivpositive er målet for samlingen.

03.11.2015

Dagens medisiner holder mennesker med hiv friske, med utsikt til et like langt liv som alle andre. Den store utfordringen ligger på det psykososiale planet.

Sosialt stigma

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen åpnet programmet i dag, og understreket viktigheten av tematikken på dagens agenda:

- Hiv har gått fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom. Mennesker med hiv kan leve normale liv. Men å være åpen om egen hivstatus er fortsatt utfordrende på grunn av fordommer og kunnskapsmangel.

For majoriteten av de rundt 4 000 som lever med hiv i Norge i dag, er det stadig vanskelig å fortelle at de er hivpositive.

Egen innsats

Denne konferansen fokuserer på hva den som lever med hiv selv kan gjøre - alene og i møte med behandlingsapparatet. Tematikken reflekteres i mange av temaene som tas opp:

  • Hvordan stimulere unge mennesker til å engasjere seg i egne liv?
  • Hvordan møter samfunnet den første generasjonen med eldre hivpositive
  • Presentasjon av nettverk for hivpositive innvandrere
  • Nettverk av og for kvinner med hiv
  • Lærings- og mestringstilbud til hivpositive 
  • Ulike former for brukermedvirkning

For å lykkes er det viktig at den hivpositive selv får - og tar - ansvar. Både for å gjøre det lettere å være positiv og for å bidra til at færre blir smittet.

Årets nasjonale hivkonferanse arrangeres i Oslo i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Nye Pluss. 

Spesialrepresentant for UNAIDS

Kronprinsesse Mette-Marit ble utnevnt til Special Representative for FNs aidsprogram UNAIDS i 2006. Gjennom sitt arbeid for UNAIDS har hun vært en pådriver for at de som er sterkest berørt av epidemien – unge og de som selv er hivpositive – skal få påvirke beslutningsprosesser og strategier. Hun har fokusert spesielt på arbeidet for å styrke ungt lederskap i kampen mot aids.

EuroNGO

Etter besøket til HIV15 reiste Kronprinsessen videre til EuroNGOs konferanse "Sexual and reproductive health and rights in the post-2015 agenda and beyond: mapping the way forward".

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook