Hopp til hovedinnhold

Barneombudets høynivåmøte mot vold

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var i dag til stede da Barneombudet samlet toppledere innen helsesektoren til «høynivåmøte mot vold mot barn» på Grefsenkollen restaurant i Oslo.

24.04.2017

Arbeidet mot vold mot barn er alles ansvar. I dag var det et særlig fokus på helsesektorens rolle i arbeidet mot vold mot barn.

Helsesektoren har en unik mulighet til å drive forebyggende arbeid og oppdage barn i faresonen tidlig. Helse-Norge er en stor del av barnas liv – fra svangerskapsomsorg og oppfølging på helsestasjonen til skolehelsetjeneste, tannlege, fastlege og sykehus.

Smerte, traumer og drop-out

Langtidsvirkningene for barn som utsettes for vold er enorme – både for den enkelte og for samfunnet.

Barneombudet peker på at i tillegg til smerten og traumet barnet påføres der og da – sliter mange av disse barna med å fullføre skole, de faller utenfor arbeidslivet, sliter med rus og kriminalitet, og får dårlig psykisk og fysisk helse.


Kronprinsen i samtale med Angelica Kjos som delte egne erfaringer med møtet. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Dr. Dinesh Sethi, leder for WHO Europas program for forebygging av vold, var en av innlederne på høynivåmøtet. Han pekte på de store kostnadene samfunnet får ved å ikke gjøre noe for å forebygge vold mot barn. Han viste til at det koster samfunnet like mye som de fire store folkesykdommene hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. 

Felles erklæring

Kronprinsen var til stede de to første timene. Høynivåmøtet munnet ut i «Grefsenerklæringen mot vold mot barn», som alle deltakerne forplikter seg til.

Blant deltakerne var helsedirektør Bjørn Guldvog, president for legeforeningen Marit Hermansen, direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, direktører for landets regionale helseforetak, leder for Sykepleierforbundet, Psykologforeningen, Tannlegeforeningen og representanter for de politiske partiene.

Statsråd Solveig Horne åpnet møtet.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook