Hopp til hovedinnhold

Landets første krisesenter jubilerer

Hans Majestet Kongen var til stede ved markeringen av 40-årsjubileet til Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i Nære Relasjoner i formiddag. 

30.05.2018

Krisesenteret i Oslo var Nordens første da det ble etablert under navnet Camilla krisesenter. Jubileet ble markert på Litteraturhuset i Oslo, med et seminar med bredt og faglig innhold. - Det er en stor ære at Kongen var til stede ved åpningen av jubileumsseminaret, sier daglig leder Inger-Lise W. Larsen.

Kong Harald var til stede ved jubileumsmarkeringen for Oslo Krisesenter. Til venstre for Kongen satt daglig leder Inger-Lise W. Larsen, mens Oslos ordfører Marianne Borgen satt på Kongen høyre side. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Betydelig omfang

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør et folkehelse- og kriminalitetsproblem i Norge.

Lov om kommunale krisesentertilbud innført i 2010. Loven gir kommunene plikt til å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Oslo Krisesenter utfører disse tjenestene for Oslo Kommune. I tillegg arbeider de med kunnskapsformidling og kompetanseheving av ansatte i bydelene og andre faggrupper.

Oslos ordfører Marianne Borgen foretok den offisielle åpningen av jubileumskonferansen. Deretter var det taler ved statsrådene Linda Hofstad Helleland og Tor Mikkel Wara.

Krisesenter før og nå - og i framtiden

Professor Kristin Skjørten holdt foredrag under tittelen «Hva var tenkt i krisesentrenes opprettelsesfase? Hva var et godt krisesentertilbud da?». Tove Smaadahl snakket om krisesenter før og nå, og om hvilke endringer har skjedd på veien fram til jubileet. Avslutningsvis snakket byråd Inga Marte Thorkildsen om hva betyr Oslo Krisesenter for Oslo kommune i dag.


Jubileumsmarkering for Oslo Krisesenter: Til venstre for Kongen satt daglig leder Inger-Lise W. Larsen, mens Oslos ordfører Marianne Borgen satt på Kongen høyre side. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, det kongelige hoff


Oslo Krisesenter har et bredt tilbud til kvinner, menn og barn med behov for beskyttelse, som

  • Midlertidig botilbud
  • Hjelp til voldsutsatte og deres barn.
  • Formidling (etter brukerens ønske) av kontakt med politi og bistandsadvokat i tilfelle anmeldelse
  • Hjelp til reetablering i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet i kommunen.

I tillegg finnes en rekke tilbud til voldsutsatte som for øyeblikket ikke har behov for et beskyttelsestilbud, men som er i behov av hjelp og støtte i situasjonen de er i.

Gratis hjelp

Alle tilbudene til Oslo Krisesenter er gratis, og det benyttes tolk ved behov. I tillegg finnes et bo- og oppfølgingstilbud til personer utsatt for menneskehandel i samarbeid med ROSA prosjektet, og Bokollektivet som gir et bo- og oppfølgingstilbud til unge kvinner og menn utsatt for æresrelatert vold, ekstrem kontroll og tvangsgifte enten før eller etter inngått ekteskap. Disse tilbudene er landsomfattende og statlig finansiert.

 

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook