Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Tunsberg

Hans Majestet Kongen var til stede i Tønsberg domkirke i formiddag der Jan Otto Myrseth ble vigslet til Tunsberg bispedømmes syvende biskop.

23.09.2018

Kong Harald ble tatt i mot på kirketrappen og ledsaget inn i domkirken av preses i bispekollegiet, biskop Helga Haugland Byfuglien. Deretter fulgte den kirkelige prosesjonen med blant annet den nye biskopen i Tunsberg.

Biskoper og prester fra inn- og utland deltok i forbønnen i dag. Jan Otto Myrseth avla bispeløftet for preses, som la korset rundt hans hals som synlig tegn på at han nå var vigslet til biskop i Den norske kirke.

Preses la korset om den nye biskopens hals. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

"Sei berre eit ord, så blir sjela mi lækt" var utgangspunktet for Myrseths preken, da han gikk på prekestolen foran en fullsatt domkirke.

 - Kan vi som kristne slå oss til ro når framandhatet rammar den eine eller andre gruppa av framande? Har vi ikkje eit særleg ansvar for å sikre at eitkvart menneske blir møtt med tryggleik og respekt, spurte den nye biskopen i sin preken.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Søken etter fotfeste

I sin tale til den nye biskopen la preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, vekt på at mennesker i vår tid stadig søker etter fotfeste i sine liv. De søker etter stedet der de kan sette føttene på fjell - etter en trygghet som ikke avhenger av egen styrke eller prestasjon.  

- Mange søker fellesskap som favner hele livet, og der de kan være seg selv. De finnes mellom oss, i gudstjenestene, de trer frem gjennom sosiale medier, i folks henvendelser til Kirkens SOS og ikke minst i Kirkens mange møter med unge som strever med sitt liv - som opplever seg mislykket og i kamp mot seg selv, sa biskop Byfuglien.

Preses biskop Byfuglien talte om søken etter fotfeste i livet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fra Bergen

Jan Otto Myrseth kommer fra stillingen som domprost i Bergen. Han er oppvokst i Hundeidvik i Sykkylven, og ble ordinert til prest i 1989. Myrseth har vært sogneprest i Norderhov og prost i Ringerike. Tunsberg bispedømme er 70 år i år og omfatter Buskerud og Vestfold fylker. Jan Otto Myrseth overtar som biskop i Tunsberg etter Per Arne Dahl.

Etter gudstjenesten deltok Kong Harald ved lunsj til ære for den nye biskopen på Hotell Klubben.

 

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook