Hopp til hovedinnhold

Konferanse om Havet

Den Høgvørde Kronprinsregenten var til stades ved opninga av den internasjonale konferansen "Havet" som blir arrangert i Oslo i dag. Noreg har ambisjonar om å vere leiande i korleis havressursane kan utnyttast på ein god måte.

16.10.2018

Statsminister Erna Solberg heldt opningsinnlegget på den tverrfaglege konferansen, som blir arrangert av Dagens Næringsliv.

– Noreg tek mål av seg til å bli ein leiande nasjon i korleis havressursane kan utnyttast på ein berekraftig måte, sa statsministeren.

Etter innlegget sitt deltok statsministeren i ein paneldebatt saman med direktør Kristin Halvorsen i CICERO, sjef for utvikling av maritim vindkraft i Equinor Sebastian Bringsværd, dagleg leiar Jan Roger Lerbukt i Hermes AS og direktør An-Magritt Ryste i Kongsberg Maritime.

Statsminister Erna Solberg opna konferansen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet

Panelet diskuterte kor viktige ressursane under havoverflata er, og korleis ein på best mogleg måte kan få til ei berekraftig forvaltning.

Grunnlag for Noregs velstand

Gjennom heile historia vår har havet vore viktig for velstanden i Noreg. Spørsmålet om korleis forvaltninga av ressursane i havet kan gje dei beste moglegheitene nasjonalt og internasjonalt, vart belyst frå ulike synsvinklar.

Det er viktig å sørgje for at vi utnyttar ressursane i havet på ein berekraftig og fornuftig måte. Konferansen samla ei rekkje fagfolk frå mange felt som alle arbeider med havet, og det vart halde fleire innlegg om korleis banebrytande teknologiar kan bidra til ein miljøbevisst bruk av ressursane.

Teknologiske nyvinningar

Kronprins Haakon fekk òg møte studentar ved NTNU i Trondheim som arbeider med ulike prosjekt relaterte til havteknologi. Kronprinsen fekk studere ein stein som var henta opp frå 2350 meters djup i området mellom Norskehavet og Grønlandshavet. Gjennom ei lupe kunne Kronprins Haakon ved sjølvsyn sjå kva for nokre mineral den vesle steinen bestod av.


Ein liten stein, henta opp frå 2350 meter under havet, må avsløre kva for nokre mineral han består av. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Kronprinsen fekk òg sjå ein modell av prototypen på det som ein gong i framtida kan bli ei førarlaus ferje som går på straum.

Målet med konferansen er å oppmuntre til samarbeid og inspirere til nye tiltak for ei berekraftig utvikling av hava. 

 

 

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook