Hopp til hovedinnhold

Vitenskapsfestivalen i Trondheim

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøkte vitenskapsfestivalen The Big Challenge i Trondheim i dag. Her delte han ut Gunnerusprisen i bærekraft til økologiprofessor Sandra M. Diaz.

17.06.2019

Vitenskapsfestivalen arrangeres av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og tar for seg utfordringene vi står overfor i fremtiden, med mål om å dele kunnskap og inspirere neste generasjon. Festivalen fremhever temaer som morgendagens teknologi, sannhetens natur og hva vi trenger å gjøre for å bygge en bærekraftig fremtid.

Gunnerusprisen i bærekraft

På festivalens andre dag overrakte Kronprinsen Gunnerus-prisen til professor Sandra M. Diaz fra Argentina. Hun mottar prisen for sitt arbeid med biologisk mangfold og er en kjent skikkelse i fagmiljøet. Diaz var blant annet medlem av FNs klimapanel da dette ble tildelt Nobels fredspris i 2007. Hun er professor ved Universidad Nacional de Cordoba og har gjennom sin forskning funnet ut at kombinasjonen av ulike organismer i et økosystem og rollen de spiller der kan fortelle oss mer om dette økosystemets funksjon og fordeler enn det antall arter alene gjør.

Professor Sandra Myrna Díaz mottok årets Gunneruspris i bærekraft. Foto: Thor Nielsen/NTNU, The Big Challenge Science Festival

Gunnerusprisen i bærekraft ble etablert av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og delt ut for første gang i 2012. Prisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Fra 2016 har DKNVS og NTNU samarbeidet om Gunnerusprisen i bærekraft.

Innholdsrikt festivalprogram

I tillegg til å overrekke Gunnerusprisen fikk Kronprinsen oppleve flere spennende programposter på Vitenskapsfestivalen. Dagen ble innledet med foredrag fra den britiske forfatteren og komikeren Stephen Fry i Olavshallen. Fry ble intervjuet av programlederen Thomas Seltzer.

Stephen Fry i samtale med Thomas Seltzer. Foto: Kai T. Dragland/NTNU, The Big Challenge Science Festival Kronprinsen besøkte også FUTURUM, en utstilling som viser hvordan en verden med lavere utslipp kan se ut i 2050. Her ble vanskelige temaer lagt fram på en forståelig måte, og man fikk blant annet se hvordan havnivået kan stige på steder man kjenner igjen gjennom VR-briller. 

Hvordan ser framtiden ut? Foto: Kai T. Dragland/NTNU, The Big Challenge Science Festival

På kunstutstillingen the Micro Challenge fikk Kronprinsen se to kunstprosjekter med utgangspunkt i et felles tema: Hva er noen av de helseutfordringene i vår tid? Og hvordan forholder vi mennesker oss til disse?

Fra utstillingen The Micro Challenge med kunstnerne Ane Graff og Aksnes & Moen. Foto: Kai T. Dragland/NTNU, the Big Challenge Science Festival

Kunstneren Ane Graff skaper skulpturer som peker på sammenhengen mellom forurensende stoffer i vårt nærmiljø og ulike autoimmune sykdommer, mens kunstnerduoen Aksnes og Moen tematiserer antibiotikaresistens.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook