Hopp til hovedinnhold

Møtte næringslivsleiarar i Japan

Den Høgvørde Kronprinsen møtte japanske og norske næringslivsleiarar under ei mottaking i Tokyo i dag. Kronprinsen er i Japan i høve tronskifteseremonien i morgon.

21.10.2019

Rundt 60 norskrelaterte bedrifter er etablerte i Japan, og landet er Norges tredje største handelspartnar i Asia.

Den viktigaste norske eksportartikkelen til Japan er sjømat, men tradisjonelt har det òg vore nære relasjonar innan skipsfart. Ei rekkje norske reiarlag har bygd skipa sine ved japanske skipsverft.

I dag er hovudtyngda av samarbeidet retta inn mot transporttenester, skipsfart og leveransar av komponentar og teknologisk utstyr. Equinor opna kontor i Japan fjor som ein del av si satsing på hydrogen som energiberar og på hav-vind.

Keisarskifte

I morgon vil Kronprins Haakon vere til stades under den høgtidelege tronskifteseremonien som markerer innsetjinga av Hans Majestet Keisar Naruhito på den japanske trona. Keisar Naruhito overtok etter far sin, Keisar Akihito, 1. mai i år.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook