Hopp til hovedinnhold

Besøkte fengsel

Hennes Majestet Dronningen besøkte i dag Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i Oslo. Fengselet er et av fire fengsler i Norge med kun kvinnelige innsatte. 

12.12.2019

Bredtveit fengsel ligger i bydel Bjerke i Groruddalen i Oslo og har to avdelinger fordelt med 45 innsatte på avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 19 på avdeling med lavt sikkerhetsnivå. Bredtveit mottar både varetekts-, doms- og forvaringsinnsatte.

Under Dronning Sonjas første besøk til Bredtveit fikk hun møte fengselets ledelse, ansatte og noen av de innsatte. Besøket ble innledet med en presentasjon av fengselet og dets virksomhet ved fengselsleder Doris Bakken og assisterende fengselsleder Siri Brock-Utne. I tillegg ga fengselspresten Elisabeth Kjetilstad en orientering om kunsten i kirken.

Dronning Sonja hilser på frisørlærling Laura under julebesøket til Bredtveit fengsel. Frisørsalongen Cup’n Cut er drevet av innsatte kvinner i fengselet.

Dronningen fikk blant annet se to av beboelsesavdelingene, arbeidsdriften og nyoppussede besøksrom med nylig utført kunstnerisk utsmykking. I beboelsesavdelingen og arbeidsdriften møtte hun innsatte som fortalte om hverdagen i fengselet. 

I arbeidsdriften får de innsatte opplæring, en normal arbeidsdag og samvær med andre innsatte. Her viste de ansatte og innsatte hvordan de blant annet får jobbe med design og håndverk. I arbeidsdriften har de også en egen frisørsalong, Cup'n Cut, drevet av innsatte kvinner. Fengselet samarbeider også tett med NAV og skole for å gjøre overgangen til livet etter soning enklere. 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook