Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen ledet samtale om forsøpling av havet

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen ledet i ettermiddag en samtale om marin forsøpling med de første ni vinnerne av FNs Ocean Innovation Challenge. 

08.06.2021

Gjennom den digitale konferansen i regi av FNs utviklingsprogram – UNDP – satt man fokus på hvordan det står til med havet og hva som kan gjøres for å forvalte marine ressurser på en bærekraftig måte.

- It is gratifying to see the diversity and the tangible ambitions of your ideas, with solutions to one of the biggest threats to ocean health – marine pollution. Hopefully, your work can contribute to more generations being able to experience all the wonderful gifts that a healthy ocean brings, sa Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Victoria av Sverige da hun åpnet konferansen.


Det var Kronprinsesse Victoria av Sverige som åpnet konferansen. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff)

UNDP-konferansen forgikk digitalt med deltagere fra flere steder i verden. Det var ingen tilfeldighet at Ocean Innovation Challenge ble arrangert på Verdens havdag – 8. juni. Klimaendringer, overfiske, forurensning og forsøpling setter livet i havet i fare. Prisen Ocean Innovation Challenge skal fremme nye og innovative løsninger for å bevare livet under vann. Prisen skal stimulere og belønne entreprenørskap som fremmer bærekraftsmål 14 – Livet i havet.

Bekjemper marin forsøpling

Så langt har ni vinnere mottatt finansiering for sine innovasjoner, som skal bidra til å bekjempe marin forsøpling. Prisvinnerne får en startkapital på mellom 50 000 og 250 000 amerikanske dollar samt oppfølging for å kommersialisere og oppskalere sine forretningsideer. De ni vinnerne konkurrerte blant 600 kandidater og vil med støtte fra svenske Sida og Norad nå kunne realisere prosjekter, som handler om alt fra å produsere organiske erstatninger for plastprodukter til bærekraftig dyrking av sjøgress, som en erstatning for syntetisk gjødsel.

- Some of the most severe challenges we are facing in the world today, like climate change and the threat to life below water, we share as a global community. They connect us. We need to unite to solve them, sa Kronprins Haakon da han ledet den digitale samtalen om forsøpling i havet.

Kronprinsen som ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP i 2003, signerte i mai måned en avtale om to nye år som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP. Som UNDP-ambassadør jobber Kronprinsen med å fremme FNs bærekraftsmål, med et spesielt engasjement for bærekraftsmål 1 (fattigdomsutryddelse) og 14 (livet i havet).

Det livsviktige havet

Foruten Kronprinsesse Victoria og Kronprins Haakon deltok prisvinnerne, FNs spesialutsending for hav Peter Thomson, Sveriges visestatsminister og minister for klima og miljø Per Bolund, UNDPs administrator Achim Steiner og Norads direktør Bård Vegar Solhjell under Ocean Innovation Challenge

Havet er livsviktig og produserer omtrent halvparten av oksygenet vi puster, gjennom fotosyntese av mikroskopiske plankton. Havet gir oss drikkevann gjennom planetens evaporasjonssyklus. Havet gir oss jobber og økonomisk velferd. Om havet var et land, ville det hatt verdens femte største økonomi målt i bruttonasjonal produkt. Et velfungerende hav kan møte to tredjedeler av verdens proteinbehov innen 2050 og avlaste landområder og skog som er under økende press.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook