Hopp til hovedinnhold

Kongeparet ser frem til pandemien er over

Etter ønske fra Kongeparet holdt statsforvalterne i dag en orientering om hvordan pandemien har rammet de forskjellige delene av Norge, og ikke minst hvordan den er blitt håndtert i de enkelte fylkene.

10.06.2021

- Det nærmer seg sommer, og vi har lagt ett år og fire måneder med pandemi i Norge bak oss. Nå tror jeg vi alle er glade for at det nærmer seg slutten, sa Hans Majestet Kongen da han på Dronningens og egne vegne ønsket landets ti statsforvaltere og Sysselmannen på Svalbard velkommen til et digitalt møte om håndteringen av pandemien i fylkene og på Svalbard.

Savner menneskemøtene

-Begrensningene pandemien har lagt, har blant annet ført til at Dronningen og jeg har sett langt mindre til dere enn vi normalt gjør. Selv om vi har lest og fulgt med på det som skjer i landet vårt, er det noe helt annet å oppleve på nært hold, se med egne øyne og snakke med mennesker der de bor, som vi vanligvis pleier å gjøre.  Dette savner vi, sa Kong Harald og la til: -Derfor er vi veldig glade for å få denne muligheten til å foreta en liten reise gjennom hele landet, representert ved dere. Vi er spente på å høre litt om hvordan det går hos hver og én av dere: Om hva folk er opptatt av, om gleder og bekymringer, om hvordan dere har håndtert smittesituasjonen, om hvordan pandemien har rammet akkurat deres fylke.

Også Kongeparet har benyttet digitale møter hyppig det siste året. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff)

Etter Kongens innledning tok Statsforvalteren i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, ordet og takket Kongeparet for at statsforvalterne og Sysselmannen fikk denne muligheten til å fortelle om erfaringene fra sine respektive fylker og på Svalbard. Hver enkelt fikk deretter muligheten til å dele sine erfaringer fra tiden da Norge ble rammet av pandemien i mars 2020.

Roste befolkningen

Statsforvalterne roste både befolkningen og kommunene, og fortalte at alle landets kommuner har jobbet hard med å håndtere pandemien, sikre helse og omsorgstjenester under store smitteutbrudd som har oppstått over hele landet, sikre velferdstilbudet og styrke beredskapen. Selv de minste kommunene har klart å løse de krevende oppgavene, og kommunene ble beskrevet som ansvarsfulle, profesjonelle, robuste og fleksible.

Statsforvalterne fremhevet at reiselivsnæringen har vært særlig hardt rammet. I tillegg er svært mange av landets kommuner avhengig av internasjonal arbeidskraft; i industrien, i oljenæringen og i landbruks- og fiskerinæringen, og flere av statsforvalterne snakket om hvordan dette ble håndtert.

Særlig var statsforvalterne opptatt av hvordan pandemien har rammet barn og unge. Det er mange sårbare barn og unge rundt om landet som har hatt det vanskelig under pandemien, og flere av statsforvalterne tok opp denne utfordringen.

Samarbeid, samhold og tillit

Samhold og tillit ble trukket frem som nøkkelen til den gode håndteringen av pandemien. Flere snakket om hvordan samarbeidet kommunene imellom er styrket, og det ble også beskrevet et sterkt samhold og samarbeid mellom naboer, barnehager og skoler, hjelpeapparat og kommuner. Det ble beskrevet et solid samarbeid også mellom stat- fylkes- og kommunenivå, samt mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste.

Statsforvalterne trakk også frem at digital kommunikasjon har vært en nødvendighet og berikelse.  Det ble også poengtert at selv om den fysiske avstanden mellom folk har vært stor under pandemien, så er det mange som opplever at de aldri har vært nærmere hverandre enn nå.

Dronningen ser frem til å kunne reise mer ut i landet og møte mennesker igjen. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff)

Ut i landet

- Det gjorde inntrykk å høre hvorledes dere har jobbet gjennom denne perioden, med alle sine spesielle og helt nye utfordringer som ingen av oss hadde noen øvelse i fra før.  Vi ser nå med stor glede frem til sommeren. Kongen og jeg begynner så smått å ta tilbake det normale livet, når vi neste uke reiser med Kongeskipet til Vestland fylke. Da skal vi med egne øyne og øre få oppleve hvorledes folk har det i Hyllestad, Flåm og Florø. Det blir færre mennesker enn vi er vant med, men vi er glade for at vi igjen kan reise litt rundt, sa Dronning Sonja ved avslutningen av møtet.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook