Hopp til hovedinnhold

Gardister hedret

Hans Majestet Kongen ga i formiddag audiens på Det kongelige slott i anledning årets tildeling av Gardens ur og Brigader Leif Schanches æresbevisning.

18.06.2021

Gardesjefen, oberstløytnant Trond Robert Forbregd, overrakte utmerkelsene til gardistene i nærvær av Kongen.

Gardens ur

Ledende menig Unnar Logi Hauksson fra Sogndal mottok Gardens ur for gjennom sin tjeneste og fremferd for øvrig å fremstå som et godt eksempel for sine kolleger.

Gardesjefen overrekker ledende menig Unnar Logi Hauksson fra Sogndal Gardens ur i nærvær av Kongen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

I sitt virke som materiellsoldat i 5. gardekompani har Jauksson utvist særdeles gode holdninger og tilegnet seg ferdigheter i tjenesten som holder høyt nivå. Av begrunnelsen går det frem at Hauksson fremstår som uredd og har vist mot og omsorg ved å stille krav til seg selv, til sine medsoldater og til sitt befal. Haukssons fremste egenskap er at han på egenhånd har tatt eierskap for arbeidsoppgaver langt utenfor det som er forventet av en vernepliktig, uansett når på døgnet et behov har dukket opp.

Ledende menig Unnar Logi Hauksson fra Sogndal mottok Gardens ur. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Hauksson nøyer seg ikke med å gjøre et nødvendig minimum, og ser aktivt etter muligheter for å videreutvikle seg selv, så vel som rutiner og gjøremål i rollen som materiellsoldat. Som følge av dette har han fått betydelig ansvar og tillitt, noe gardisten har benyttet på en eksemplarisk måte.

Ledende menig Haukson er opprinnelig fra Island, men vokste opp på Moi. Nå er han bosatt i Sogndal.

Brigader Leif Schanches æresbevisning

Gardesjefen overrakte Brigader Leif Schanches æresbevisning – en sabel – til sersjant 1. klasse Åsbjørn Holmen Grønbech fra Oslo.

Gardesjefen overrekker Brigader Leif Schanches æresbevisning – en sabel – til sersjant 1. klasse Åsbjørn Holmen Grønbech fra Oslo. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Grønbech har i løpet av sin tid i 2. Gardekompani fremstått som en svært faglig dyktig troppssersjant, med eksemplariske holdninger og fremferd. Dette har i betydelig grad bidratt til samhold i avdelingen og motivert både vernepliktige og ansatte i en tid preget av restriksjoner som følge av pandemien, går det frem av begrunnelsen. Sersjant Grønbech blir stadig positivt lagt merke til grunnet sin profesjonelle innstilling og sitt initiativ til beste for avdelingen og gardistene. De vernepliktige fremhever Grønbech spesielt for sitt omgjengelige vesen, og for at han møter alle med omsorg og respekt.

Normalt blir ærevisingene delte ut under Kongens årlige inspeksjon av Hans Majestet Kongens Garde, men på grunn av koronapandemien er inspeksjonen også i år blitt utsatt inntil videre.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook