Hopp til hovedinnhold

Besøkte Jegertroppen

Konfirmasjonsgåva frå Forsvaret til Den Høgvørde Prinsesse Ingrid Alexandra var eit besøk til Jegertroppen på Rena. Laurdag var Prinsessa på besøk hos soldatane hos Forsvarets spesialkommando.

20.11.2021

Prinsessa vart motteken av sjefen for Forsvarets spesialkommando, oberst Lars W. Lilleby, da ho kom til Rena leir i Østerdalen. Der har spesialstyrkane basen sin med eige øvings- og treningsområde.

Første post på programmet for Prinsessa var ei orientering om Forsvarets spesialstyrkar og den verksemda som spesialstyrkane utøver nasjonalt og internasjonalt.

Deretter fekk Prinsessa i full uniform ei omvising i leiren med demonstrasjonar av jegersoldatar i full utrusting og av køyretøyparken. Prinsessa fekk òg simulere eit fallskjermhopp frå eit såkalla hoppetårn.
Prinsessa hoppa frå hoppetårn i eit simulert fallskjermhopp. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelege hoffet)

Lunsjen åt Prinsesse Ingrid Alexandra saman med jegersoldatane i mannskapsmessa. Etter lunsj fekk Prinsessa ta del i planlegging av eit oppdrag der ho gjekk inn som del av ein jegerpatrulje under ei øving denne laurdagen. Opphaldet på Rena vart avslutta med felles samling rundt leirbålet der ein oppsummerte dagen.

Dei norske spesialstyrkane

Forsvarets spesialstyrkar består i dag av Marinejegerkommandoen med hovudbase på Haakonsvern, Forsvarets spesialkommando med hovudbase på Rena og ein stab med hovudbase i Oslo.

Prinsessa fekk en orientering om Forsvarets spesialstyrkar av oberst Lars W. Lilleby. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff)

Forsvarets spesialkommando (FSK) er ein fleksibel og operativ spesialstyrke som løyser nasjonale og internasjonale oppdrag. Det er ein styrke med høg reaksjonsevne og løyser oppdrag i heile spekteret av spesialoperasjonar. FSK kan på oppmoding frå politiet støtte med terrornedkjemping og gisselredning ved olje- og gassinstallasjonar til havs, fartøy i norske farvatn og installasjonar på land. Avdelinga har gjennomført ei rekkje krevjande operasjonar i utlandet og nyt stor anerkjenning for innsatsen. Jegertroppen består av vernepliktige soldatar og er eit unikt tilbod for dei som ønskjer ei verkeleg stor utfordring i løpet av førstegongstenesta.

FSK utdannar spesialjegerar til kampskvadronane i avdelinga. I tillegg blir vernepliktige kvinnelege jegerar og fallskjermjegerar selektert og utdanna. Etter avslutta vernepliktsår kan dei gå inn i FSKs reservestyrkar eller fortsetje vidare seleksjon og utdanning og teneste i spesialstyrkane og Forsvaret elles.


Prinsesse Ingrid Alexandra fekk ei omvising i leiren. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelege hoffet)

Fallskjermjegere

Hærens Fallskjermjegerskole ble opprettet i 1962 på Trandum leir og er opphavet til det som i dag er FSK. På bakgrunn av internasjonal terrorisme og utviklingen av Norges oljevirksomhet på kontinentalsokkelen, besluttet regjeringen i 1979 å opprette en antiterrorkapasitet i Forsvaret. Dette resulterte blant annet i etableringen av det som i dag er Forsvarets spesialkommando.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook