Hopp til hovedinnhold

I audiens hos Kronprinsessen

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for 16 organisasjoner. I dag tok hun imot representanter for fem av dem i digital audiens.

13.01.2022

Ordningen med kongelig beskytterskap har en lang historisk tradisjon og fungerer i dag som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder av samfunnslivet.

Kronprinsesse Mette-Marit mottok i dag representanter for Rådet for psykisk helse, Skamløsprisen, Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Agder vitenskapsakademi og FOKUS i digital audiens. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Kronprinsesse Mette-Marit tar imot representanter for sine faste beskytterskap i audiens. Ordet audiens stammer fra det latinske ordet «å høre» og betyr «muligheten til å bli hørt». Kronprinsessen deltar også på ulike arrangementer i organisasjonenes regi.

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en pådriver for god psykisk helse for alle.

Kommunikasjonsansvarlig Charlotte Lundgren og generalsekretær Tove Gundersen var til stede i den digitale audiensen for å gi en oppdatering om arbeidet deres den siste tiden. Foto: Rådet for psykisk helse

Paraplyorganisasjonen jobber for et inkluderende arbeidsliv, forebygging av psykiske helseplager, psykisk helse i skole og barnehage – og frivillighet før tvang.

Tall fra Ungdata viser en økning i depressive symptomer blant unge, særlig jenter. Foreldre og omsorgspersoner etterlyser kunnskap. I februar lanserer Rådet for psykisk helse «Psykisk Oppvekst», som består av et oppslagsverk, et nettsted og en podkastserie som omhandler barn og unges psykiske helseutvikling og påvirkning i oppveksten.

Skamløsprisen

Siden 2016 har Stiftelsen Sex og samfunn delt ut Skamløsprisen. Prisen feirer enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å fjerne skam rundt tema knyttet til seksualitet.

I 2017 var Kronprinsesse Mette-Marit til stede på en fagdag om skam og seksualitet – og møtte finalistene til Skamløsprisen det året: Andrea Voldum og June Holm, Ellen Støkken Dahl og Sofie Frost. I fjor gikk prisen til Ida og Marianne fra podkasten Hemma. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Til stede i audiensen var daglig leder i Sex og samfunn, Maria Røsok, som leder arbeidet med Skamløsprisen. I tillegg deltok nestleder Tore Holte Follestad i audiensen.

Sex og samfunn har holdt åpent gjennom hele pandemien, men har ikke kunnet tilby drop in-timer i perioder. Dette har gjort tilbudet noe mindre tilgjengelig, så de gleder seg til å kunne åpne opp igjen for fullt.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

”Sørlandet” er verdens eldste operative fullrigger og har vært i drift siden 1927. På jomfruturen til Oslo ble "Sørlandet" inspisert av Kong Haakon og Kronprins Olav.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet ble dannet i 1981 for å eie og bevare skuta gjennom aktiv bruk. I dag er den flotte fullriggeren et skoleskip med rundt 60 norske og internasjonale elever som kan fullføre en godkjent VG2-utdannelse om bord. De besøker 15-20 havner og krysser Atlanteren flere ganger i løpet av skoleåret. I tillegg brukes skuta til kortere tokt om sommeren med Sørlandet som utgangspunkt.

Skoleåret 2020/2021 måtte kanselleres på grunn av pandemien, og perioden fram mot våren 2021 ble benyttet til omfattende vedlikehold og oppgradering. Nå er «Sørlandet» på tokt, og på vei til Grenada. Det ventes tilbake til Kristiansand i begynnelsen av juni.

Kronprinsessen har vært Fullriggeren Sørlandets høye beskytter siden 2001. "Sørlandet" er verdens eldste operative fullrigger. Den ble bygget som skoleskip i Kristiansand i 1927. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Agder vitenskapsakademi

Agder Vitenskapsakademi har som formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet i Agder, samt forståelsen for vitenskapens betydning i samfunnet. Dette gjør de blant annet ved å arrangere temamøter, foredrag og konferanser, og ved å dele ut vitenskapelige og populærvitenskapelige priser.

Preses May-Brith Ohman Nielsen og styremedlem Michael Schulte i Agder vitenskapsakademi i digital audiens. Foto: Det kongelige hoff

May-Brith Ohman Nielsen har vært preses i Agder Vitenskapsakademi siden 2019, og deltok i audiensen sammen med styremedlem Michael Schulte. De siste par årene har akademiet utfordret medlemmer og kollegaer på hvordan deres vitenskap og forskningstradisjon bidrar til å bygge kunnskapsgrunnlaget for å realisere FNs internasjonale bærekraftsmål.

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – jobber for å styrke kvinners rettigheter og muligheter gjennom programarbeid i syv land i Afrika og Latin-Amerika, samt gjennom politisk pådriverarbeid i Norge og internasjonalt.

FOKUS er den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995 og har i dag 48 medlemsorganisasjoner i Norge.

Pandemien har skapt mange utfordringer for arbeidet, men FOKUS har kunnet opprettholde mye arbeid ved å omfordele midler til andre måter å jobbe på. Nedstengninger under pandemien har ført til mer vold i hjemmet og inntektstap for mange kvinner. Gjennom omfordeling av midler har FOKUS, gjennom de globale kvinneorganisasjonene de jobber med, kunnet dele ut nødvendige matvarer, sanitærartikler og opprette nye og trygge koblinger der kvinner har kunnet melde fra om vold og overgrep.

Daglig leder Gro Lindstad og styreleder Anne Mette Øvrum i digital audiens hos Kronprinsessen. Foto: Det kongelige hoff 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook