Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen delte ut Holbergprisen

Harvard-professor Sheila Sen Jasanoff hadde i ettermiddag gleden av å få overrakt årets Holbergpris av Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen under en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i Bergen. 

09.06.2022

Jasanoff mottar prisen for hennes fremragende forskning innen vitenskaps- og teknologistudier. Prisvinneren ble tatt imot av Kronprins Haakon i audiens i forkant av pris-seremonien.

Til fanfarer ledsaget rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen Kronprinsen inn i aulaen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Sheila Sen Jasanoff er Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies ved the John F. Kennedy School of Government, Harvard University I USA. Som en av de meste sentrale forskerne i utviklingen av “Science and Technology Studies” (STS), har Jasanoff skapt et unikt, tverrfaglig forskningsfelt i møtet mellom STEM-fagene og samfunnsvitenskap, humaniora og kunst.

En sentral erkjennelse i Jasanoffs forskning, er at vitenskap, teknologi og det moderne samfunn er samprodusert. På en distinkt måte analyserer hun hvordan utvikling av ekspertkunnskap og forståelser av vitenskap påvirker hvilke argumentasjonstyper og overtalelsesformer som regnes som gyldige sannhetsbevis. Dette gjelder ikke bare for politikkutforming eller rettsavgjørelser, men også selve den vitenskapelige praksisen. Særlig har hennes arbeid med samproduksjon, sosiotekniske forestillinger og det hun kaller «civic epistemologies» hatt store implikasjoner for både forståelse og utøvelse av demokrati i det 21. århundret.

Kronprinsen overrakte prisen til årets Holbergprisvinner Sheila Sen Jasanoff. Foto: Marit Hommedal / NTB.

Prisseremoni

Kronprins Haakon hadde æren av å overrekke prisen til årets Holbergprisvinner i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen.

Statsråd Ola Borten Moe deltok også under seremonien, der han hadde gleden av å overrekke Nils Klim-prisen til den finske teologen Elisa Uusimäki. Hun mottok prisen for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur. Elisa Uusimäki er lektor i hebraiske bibelstudier, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet i Danmark. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe overrakte Nils Klim-prisen til den finske teologen Elisa Uusimäki. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Holbergprisen

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris på seks millioner kroner, som dekker fagområdnee humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teknologi. Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003, og vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfelt på en avgjørende måte. 

Nils Klim-prisen er på 500 000 kroner og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook