Hopp til hovedinnhold

Møtte ansatte i Norges største domstol

– Tilliten til rettssystemet vårt er høy, og det skyldes blant annet alle dere som sitter her i dag, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon da han i formiddag åpnet den årlige samlingen til Oslo tingrett.

01.12.2022

240 ansatte i Oslo tingrett deltar på juleseminaret på Sundvollen utenfor Oslo. Tingretten behandler rundt en femtedel av alle straffesaker og sivile tvister i landet.

Kronprinsen takket de ansatte i tingretten for den viktige jobben de gjør på vegne av alle oss andre i samfunnet.

– Noe av det som gjør det norske samfunnet robust, er at de store systemene våre fungerer godt, sa Kronprins Haakon.

– Dere holder mange menneskers liv i deres hender, og dette ansvaret er dere svært bevisst. En rettsstat er helt avhengig av et effektivt system for å håndtere kriminalitet.

Direktør Kari Gitmark i Oslo tingrett, Kronprins Haakon og Hole-ordfører Syver Leivestad under den årlige samlingen til Oslo tingrett. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Ifølge den uavhengige organisasjonen World Justice Project er Norge på 2. plass, hårfint bak Danmark – på deres rangering av rettssikkerheten i 140 land.

Les Kronprinsens tale

Kronprinsen var til stede under første del av seminaret – under innlegg og foredrag om dagsaktuelle saker.

Sorenskriver Yngve Svendsen ønsket velkommen og innledet med å fortelle om utfordringene og målene for tingretten framover. Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, holdt et innlegg om domstolens beskyttelse av forbrukere. Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr var invitert til å rette et kritiske blikk på dommene i Birgitte Tengs- og Baneheia-saken.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook