Hopp til hovedinnhold

Vigsling av ny Hamar-biskop

Hans Majestet Kongen var til stede i Hamar domkirke da Ole Kristian Bonden ble vigslet til den 13. biskopen i Hamar bispedømme etter reformasjonen i 1537.

30.01.2023

Kong Harald ble tatt imot på kirketrappen og ledsaget inn i domkirken av preses i bispekollegiet, biskop Olav Fykse Tveit. Deretter fulgte den kirkelige prosesjonen med blant annet den nye biskopen i Hamar.

Til stede i kirken var også statsrådene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum og Emilie Enger Mehl, Stortingets 1. visepresident Svein Harberg, politimester Jon Brekke, ordfører Einar Busterud og statsforvalter Knut Storberget.

Biskoper og prester fra inn- og utland deltok i forbønnen. Ole Kristian Bonden avla bispeløftet for preses, som la bispekorset rundt halsen hans som et synlig tegn på at han nå er vigslet til biskop i Den norske kirke.

I sin personlige tale til den nye Hamar-biskopen la preses Olav Fykse Tveit vekt på å stå sammen som kirke og arbeide for fellesskapet.

Då kjem vi til kjernen i oppdraget med enhet. Det er ikkje at alle skal bli like, tenkje likt eller endå til å oppføre seg heilt likt. Men det handlar om å følgje Kristi eksempel sammen. I praksis. I tru, håp og kjærleik. Som fellesskap, kollegaer, som medtenarar for evangeliet, sa preses.

Kong Harald og biskop Ole Kristina Bonden på kirketrappa etter vigslingsgudstjenesten. Foto: Sven Gj, Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Velsignelsen

– Det fineste jeg kan gi folk er velsignelsen og velsignelsen er en påminnelse om at Gud ser oss, sa Ole Kristian Bonden i sin første preken som biskop i Hamar stift.

Hamar bispedømme regnes som et av de fem historiske bispesetene i Norge. Det ble skilt ut fra Oslo bispedømme i 1153 av den senere pave Hadrian IV.

Da erkebiskopen og de katolske biskopene ble avsatt i 1537 ble Hamar bispedømme lagt inn under Oslo biskop. Først i 1864 så ble Hamar bispedømme gjenopprettet som eget bispedømme.

Under vigslingsgudstjenesten medvirket Barnekoret Amabile og Vang kirkes barnekor og Hamar domkor. Etter prekenen fremførte Emilie Fuglestad en dans i kor og midtgang. Ved orgelet satt domkantor Trond Våge.

Kong Harald gratulerte den nye biskopen på kirketrappa, før Hamar kommune inviterte til mottakelse til ære for den nye biskopen.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook