Hopp til hovedinnhold

Fortsetter som UNDP-ambassadør

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon har signert en avtale om to nye år som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP.

15.11.2023

Kronprins Haakon ble utnevnt til goodwillambassadør for UNDP i 2003, og markerer dermed sitt tjuende år som ambassadør med å signere en ny avtale.

Som UNDP-ambassadør jobber Kronprinsen med å fremme FNs bærekraftsmål, med et spesielt engasjement for bærekraftsmål 1 (fattigdomsutryddelse) og 14 (livet i havet).

De første 12 årene som goodwillambassadør hadde Kronprinsen et særlig fokus på FNs tusenårsmål, som ble evaluert og avsluttet i 2015.

Kronprinsen signerer avtalen om videre innsats for FNs utviklingsprogram UNDP. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Feltreiser

I løpet av sin tid som goodwillambassadør har Kronprinsen vært på 25 utviklingsrelaterte reiser, inkludert feltreiser med UNDP til Kenya (2022), Colombia (2019), Liberia (2017), Øst-Timor (2015), Tanzania (2014), Zambia (2013), Haiti (2012), Nepal (2011), Botswana (2009), Mongolia (2008), Burundi (2007), Guatemala (2006) og Sierra Leone (2005).

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook