Hopp til hovedinnhold

Opna Vahl skule sitt nye bibliotek

Den Høgvørde Kronprinsesse Mette-Marit besøkte i dag Vahl skule i Oslo og var til stades under nyopninga av skulens bibliotek.

09.01.2024

Kronprinsessa blei møtt av elevar og korsong i skulegarden då ho i ettermiddag besøkte Vahl skule i bydel Gamle Oslo. Vahl skule er ein barneskule med rundt 200 elevar på første til sjuande trinn.

Skulen har fokus på lesing og leseglede, og satsinga på skulebiblioteket er viktig for skulen. No står eit nyoppussa bibliotek klart til bruk i skulens fjerde etasje.

I skulegarden framførte elevane skulens eigen song "Hører til på Vahl". Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Under opningsarrangementet, som samla elevar, tilsette og andre med tilknyting til skulebiblioteka i Oslo, vart det nye biblioteket erklært opna av Kronprinsessa.

Skulekoret "Tutti", som blir organisert av Kultur i Gamle Oslo (KIGO), opptredde med musikalske innslag under opninga og framførte mellom anna artisten Arifs song "Hellig".

I den nye lesekroken på biblioteket var det felles lesestund, og elevar frå fjerde trinn las høgt frå boka "Jenta som ville redde bøkene" av Klaus Hagerup.

Byråd for utdanning i Oslo kommune, Julie Remen Midtgarden, og leiar for Bydelsutvalget i Gamle Oslo, Agnes Viljugrein, heldt tale under arrangementet.

Engasjement for skulebiblioteka

Kronprinsessa er levande opptatt av litteratur og ønskjer å dele si leseglede - i personleg overtyding om at det finst ei bok for alle. Ho er òg Norsk Bibliotekforenings høge beskyttar.

I det nyoppussa biblioteket i fjerde etasje vert det lagt til rette for lån av bøker, lesing, spel og hyggeleg samvær i skulekvardagen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

På Vahl skule fekk Kronprinsessa også sjå elevverk og eit av skulens klasserom under ei omvisning før opninga.

Vahl skule er ein mangfaldig skule med mange språk representert på huset. Skulen beskriv seg sjølv som eit «vakkert lappeteppe av menneske med røter over heile kloden». Trivsel og tryggleik står i sentrum - og skulen har stort fokus på god kommunikasjon og gode tilitsforhold til alle borna.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook