Hopp til hovedinnhold

Forebygging av vold mot kvinner

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsregenten og Kronprinsessen møtte i dag ulike aktører som gjør en viktig innsats i arbeidet mot vold mot kvinner. 

07.03.2024

Vold i nære relasjoner – og spesielt vold mot kvinner – er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem som foregår i alle miljøer og samfunnslag. I anledning Kvinnedagen, som markeres fredag 8. mars, møtte Kronprinsparet ulike organisasjoner for å lære mer om deres arbeid innenfor feltet.

I møtet med Kronprinsregenten og Kronprinsessen orienterte representanter for Oslo Politidistrikts spesialenhet RISK, Kirkens Bymisjon, Krisesentersekretariatet, JURK og Alternativ til Vold om sitt viktige arbeid. Ordfører i Oslo Anne Lindboe og politimester i Oslo politidistrikt Ida Melbo Øystese deltok også. Foto: Det kongelige hoff

Jobber forebyggende

På Stovner politistasjon holder Oslo Politidistriksts seksjon for Risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner(RISK) til - som er et av landets fremste fagmiljø på dette området. Seksjonen startet opp som et prosjekt, der hensikten var å utvikle en ny nasjonal modell for samarbeid mellom politi og hjelpeapparat for å øke sikkerheten og redusere belastningen for de som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hos RISK får både den som er utsatt for, og den som utøver vold tilbud om samtaler, sikkerhetsråd og veiledning med politi, psykolog og terapaut. De ansatte jobber uavhengig av politietterforskningen og har taushetsplikt. Deres fokus retter seg mot forebygging av nye voldsepsoder. I løpet av 2023 mottok RISK totalt 1755 henvendelser, som gjennomsnittlig tilsvarer 34 henvendelser i uken i Oslo fra 11,5 av totalt 15 ulike bydeler i Oslo. Tilbudet skal også utvides til å bli byomfattende - med hele Oslo som målgruppe, og modellen skal etableres nasjonalt i tre andre politidistrikt rundt i Norge. 

I likhet med RISK, jobber også de andre aktørerene både forebyggende og overfor de berørte menneskene som står midt i en situasjon med vold i nær relasjon.

Under møtet orienterte representanter fra Krisesentersekretariatet, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Alternativ til Vold og Kirkens bymisjon ved botilbudet Lauras hus de om hvordan de opplever situasjonen i Norge i dag - og hvordan de arbeider med problematikken. 

Besøkte krisesenter 

I etterkant av møtet med organisasjonene besøkte Kronprinsparet Asker, Bærum og Lier Krisesenter - et tilbud for alle mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Hit kan både kvinner, menn og barn (sammen med en omsorgsperson), komme for samtaler om sikkerhet, råd og veiledning. Senteret har også et gratis, trygt og midlertidig botilbud. 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook