Hopp til hovedinnhold

CO2-fangst på Mongstad

Den Høgvørde Kronprins Haakon besøkte denne veka Technology Centre Mongstad (TCM), verdas største testsenter for CO2-fangst.

07.03.2024

Han fekk ei omvising og lærte om karbonfangstteknologi, som er avgjerande for å kjempe mot klimaendringane. TCM har spelt ei nøkkelrolle i utviklinga av CO2-fangstteknologiar sidan opninga i 2012. Gjennom å teste over 20 ulike teknologiar har senteret bidrege til å forbetre effektiviteten og pålitelegheita til karbonfangstprosessar. Kronprinsregenten vart informert om korleis desse teknologiane fungerer og deira betydning for å redusere klimagassutslepp frå industrielle kjelder.

Omvising på testsenteret på Mongstad. Foto: Veronika Stuksrud

Under besøket fekk Kronprinsen òg ei oppdatering om Aker Carbon Capture sine planar om store karbonfangstprosjekt, inkludert deira rolle i Longship-initiativet. Dette initiativet har som mål å fange og lagre CO2 frå industrielle anlegg, og dermed redusere Noreg sine totale utslepp.

Besøket på TCM gav innsikt i ei viktig teknologisk løysing for å kjempe mot klimaendringane. Innovasjon og berekraft vil bli ytterlegare understreka under Kronprinsregenten sin komande offisielle reise til USA, som vil fokusere på samarbeid innan grøn omstilling og digitalisering.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook