Hopp til hovedinnhold

Gjekk Ridderrennet

Den Høgvørde Kronprins Haakon var denne helga til stades på Beitostølen der Ridderrennet markerte sitt 60-årsjubileum. Saman med Gustav på 14 år gjekk Kronprinsregenten det tradisjonsrike langrennet.

19.03.2024

Ridderrennet er ei årleg hending som samlar personar med og utan funksjonsnedsetjingar til felles deltaking i ulike vintersportar. Det første Ridderrennet gjekk av stabelen i 1964, og den gongen var det Kong Olav som sendte dei første løparane ut på ski.

Kronprins Haakon er høg beskyttar for Ridderrennet.

Kronprins Haakon og Gustav. Foto: Simen Sund, Det kongelege hoffet

Helsesportsenteret

Også Kong Harald har historiske band til Beitostølen, då han som kronprins i 1970 opna Beitostølen Helsesportsenter. BHSS er eit anerkjent senter for rehabilitering og idrett for personar med ulike funksjonsnedsetjingar. Dei tilbyr eit breitt spekter av aktivitetar og tenester som skiidrett, trening, terapi og opplæring. Målet er å fremje inkludering, meistring og livskvalitet for menneske med ulike utfordringar, og senteret har ei lang historie med å vere eit leiande nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innanfor feltet.

Denne helga fekk Kronprins Haakon opna den nye familiefløyen på helsesportsenteret, ei avdeling som er tilrettelagt for at heile familien kan vere med når eit familiemedlem er på rehabiliteringsopphald på senteret.

– Vår familie har kome hit igjen og igjen – heilt frå faren min opna Helsesportsenteret i 1970. Faktisk snakka bestefaren min Kong Olav om viktigheita av Ridderrennet og Helsesportsenteret i nyttårstalen sin allereie i 1966. Det er ikkje tilfeldig, sa Kronprins Haakon då han foretok den offisielle opninga av familiehuset.

– For, som eg sa ved opninga av rennet i morgon, så handlar det om det viktige arbeidet de gjer. Ikkje berre for dei de har eit tilbod til, men for oss alle. De gjer rett og slett Noreg til eit meir inkluderande og rausare land, og det kan vi alle være takksame for.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook