Hopp til hovedinnhold

Delte ut Nasjonalforeningen sine forskingsprisar

Professorane Kristina Haugaa og Ingvild Saltvedt fekk Nasjonalforeningen for folkehelsen sine forskingsprisar for 2024. Den Høgvørde Kronprinsesse Mette-Marit overrekte prisane på vegner av organisasjonen.

15.04.2024

Nasjonalforeningen for folkehelsen sine forskingsprisar er ein anerkjenning og påskjøning som vert tildelt ein forskar eller forskingsgruppe i Noreg basert på betydelege resultat innan demensforsking eller hjarte- og karsforsking.

Prisvinnarane vart hylla for sitt nyskapande arbeid og gode resultat under ei prisutdeling på Det Norske Teatret i Oslo denne ettermiddagen.

Kronprinsesse Mette-Marit saman med vinnarane av Nasjonalforeningens forskingsprisar, Kristina Haugaa og Ingvild Saltvedt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det var over 200 personar til stades under arrangementet, mellom anna ordførar i Oslo Anne Lindboe. Kronprinsessa vart ønskt velkommen av styreleiar Marit Brandt Lågøyr og generalsekretær Mina Gerhardsen.

Professor Kristina Haugaa fekk hjarteforskingsprisen for sitt nyskapande arbeid innan hjartemedisin, med fokus på å førebygge plutseleg hjartedød grunna genetiske hjartefeil. Haugaa er kardiolog med spesialisering innan genetiske hjartesjukdomar. Ho arbeider som overlege ved kardiologisk avdeling på Rikshospitalet og som professor ved Universitetet i Oslo.

Professor Ingvild Saltvedt fekk demensforskingsprisen for sitt mangeårige og viktige bidrag til demensforsking i Noreg, der ho har skapt betydelege resultat innan samanhengen mellom hjerneslag og kognitiv svikt, inkludert demens. Ingvild Tina Saltvedt er professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital.

Fremmer folkehelse

Nasjonalforeningen for folkehelsen er ein frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeiningar over heile landet. Målet deira er å fremje folkehelsa, finansiere forsking på hjarte- og karsjukdommar og demens. Organisasjonen er også interesseorganisasjon for personar med demens og deira pårørande. Dei jobbar med aktuelle og framtidstilpassa oppgåver som har betydning for folkehelsa.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook