Hopp til hovedinnhold

Norges Døveforbund 90 år

Prinsesse Märtha Louise var til stede da Norges Døveforbund markerte sitt 90-årsjubileum med en mottakelse i Oslo søndag. Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige, og Prinsessen er forbundets høye beskytter.

18.05.2008

Jubileet ble markert med hilsningstaler, historiske tilbakeblikk og betenkninger rundt veien videre.

Norges Døveforbund ble stiftet 18. mai 1908, i det såkalte Rødbygget hvor det forøvrig vil åpnes et døvemuseum neste år. Forbundet arbeider for døves rettigheter i samfunns- og arbeidsliv, med sterkt fokus på tolketjenester og tegnspråkets posisjon.

I sin tale sa Prinsessen blant annet
"Samfunnet har utviklet seg betraktelig siden 1918 og språket har ikke blitt mindre viktig med tiden. I informasjonsamfunnet er kommunikasjon svært viktig, og ofte en forutsetning for fullverdig deltakelse. Det å kunne utrykke seg, skaffe seg kunnskap og forstå omgivelsene er blant menneskets grunnleggende behov. Og for hørselshemmede er tegnspråket fremdeles det viktigste verktøyet i denne sammenhengen."

Teater Manu sto for det kunstneriske innslaget. Teater Manu er Norges første profesjonelle tegnspråklige teater, etablert i 1999. Navnet er hentet fra latin der "manu" betyr "med hånd".

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook