Hopp til hovedinnhold

Prosjekt Fellesstart

Ski-VM Oslo 2011 organiserte workshop i kveld. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon deltok på arrangementet, som har til hensikt å sikre kulturelt mangfold blant de frivillige under Ski-VM neste år.

23.08.2010

Prosjekt Fellesstart skal sikre at mangfoldet i Oslos og Norges befolkning også gjenspeiles blant de frivillige funksjonærene under Ski-VM 2011. Målet er å sikre 10% flerkulturelle blant de frivillige funksjonærene.

Dette målet ble oppfylt under prøve-VM i 2010, og kveldens arrangement var et ledd i arbeidet for at dette også skal skje i 2011.

Workshop

Ressurspersoner fra flerkulturelle miljøer i Oslo var invitert til å delta, og workshopen samlet omlag 40 deltakere med bakgrunn i innvandrermiljøene. Målet for samlingen var å sette fokus på betydningen av mangfold blant de frivillige under VM, motivere til deltakelse og viske ut forestillingen om ski som noe særnorsk.

Kronprins Haakon var blant dem som holdt innlegg under seminaret. Han snakket om betydningen av mangfold - både i samfunnet vårt generelt og ved et arrangement som ski-VM i særdeleshet.

Oslos ordfører, Fabian Stang, snakket om Oslo som flerkulturell by og hvilken betydning Ski-VMs fokus på mangfold kan ha for Oslos mangfoldsarbeid. Birame Diouf, som er blant de frivillige til VM, snakket om sine erfarlinger med deltakelsen så langt.

Del to av kveldens workshop var viet plenumsdiskusjon og innlegg fra deltakerne med deres synspunkter og innspill.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook