Hopp til hovedinnhold

Opna messe om fornybar energi

H.K.H. Kronprins Haakon stod for den offisielle opninga av ”The North European Renewable Energy Convention” (NEREC) på Norges Varemesse i Lillestrøm i dag.

28.09.2010

Konferansen samlar fleire av dei fremste ekspertane i verda innan fornybar energi for å diskutere dei store utfordringane som følgjer av auka energibehov - særleg frå utviklingslanda - kombinert med behovet for store reduksjonar i utsleppet av klimagassar.

"It is not difficult to find and use renewable energy sources on a micro level. But how can we, as society, enable ourselves to realize the global potential? That is what an impressive panel of experts and professionals from more than 20 countries will be discussing the coming two days here at NEREC.", sa Kronprins Haakon i opningstalen sin.

NEREC kombinerer konferanse og utstilling og gjev tekonologar, forskarar og avgjerdstakarar sjansen til å komme saman og utveksle erfaringar og synspunkt på energipolitikk, energieffektivisering og utvikling av fornybare energikjelder.

Norsk politikk

Den norske regjeringa er òg reperesentert på konferansen. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte regjeringas energipolitikk i dag, mens næringsminister Trond Giske vil innleie dag to med regjeringas ambisjonar for omlegging i retning av ein meir grøn økonomi.

Samler 3.000

NEREC blir arrangert for tredje gong i år, og rundt 3000 delegatar frå nærmare tretti land er venta til den to dagar lange konferansen.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook