Hopp til hovedinnhold

Kystkultur og samisk tradisjon

Deres Majesteter Kongen og Dronningen besøker Gratangen og Lavangen i dag. Det var kystkultur som sto i fokus under besøket i Gratangen, mens samisk kultur ble særlig framhevet av Lavangen.

08.06.2011

Kongeskipet ble møtt av småbåter da de nærmet seg Gratangen i morges, og båtene fulgte K/S Norge inn Gratangsfjorden. Kong Harald og Dronning Sonja gikk i land i Foldvik, der ordfører Eva Ottesen og blomsterbarna Saron og Viljar var blant dem som ønsket velkommen.

Foldvikmarkedet

På markedsplassen fortalte Yngve Torbergsen fra Gratangen kystlag Kongeparet om Foldvikmarkedet, som finner sted her i august hvert år. Markedet har vokst seg stort siden starten i 1989, og samler nå over 10.000 besøkende – et stort løft for en kommune med ikke fullt 1200 innbyggere.

Kystkulturen danner rammen om markedet, både i form av brygger og naust og tradisjonelt håndverk i bodene. Mange tradisjonsbåter søker til Foldvik under markedet, og det er foredrag og seminarer med fokus på fartøyvern og kystkultur.

Kong Harald fikk møte representanter for Nordnorsk Fartøyvernsenter under besøket, og Dronning Sonja la turen innom Gammelbutikken. Her møtte hun representanter for Gratangen husflidlag, som stiller ut tradisjonsrike gjenstander i lokalene.

Gratangen båtmuseum

Kystkultur var også temaet i Gratangsbotn, der Kongeparet besøkte Gratangen båtmuseum. Sverre Nordmo viste rundt og ga en orientering om utstillingen. Museet hører til Nordnorsk Fartøyvernsenter - et av tre nasjonale sentre hvis viktigste formål er å bevare og videreføre kunnskap nødvendig for drift og vedlikehold av eldre båter.

Kongen og Dronningen ble også presentert for nordnorsk kunst av ”gull og gråstein”.

Besøket i Gratangen ble avsluttet med en festforestilling utenfor museet. I sin tale under arrangementet, framhevet Dronning Sonja den store innsatsen som er lagt ned for å ivareta kystkulturen i Gratangen, og dugnadsånden som gjør både Foldvikmarkedet, Morgans Dag og en av landsdelens største fotballturneringer for barn mulig.

Lokale spesialiteter i Spansdalen

Besøket i Lavangen kommune ble innledet med lunsj i Spansdalen. Kongen og Dronningen fikk tradisjonsrik mat på grendehuset, med både saltkjøtt, blodklubb og kvitklubb – og med moltekrem og krumkaker til dessert. Under måltidet fortalte gårdbruker Tor-Erik Lind om jordbruk og skogbruk i kommunen.

Festforestilling

Deretter var det festforestilling for Kongeparet utenfor grendehuset. Barn fra Lavangen framførte tre samiske sanger, og Johnny Nutti fortalte om overgangen fra et nomadisk levesett til markasamisk bosetting. Kongen og Dronningen fikk også høre om samisk skolehistorie og hvordan Lavangen skole i dag bruker naturen i opplæringen.

Tre kulturer møtes i Lavangen, og det kulturelle mangfoldet i møtet mellom samer, nordmenn og kvener preger lokalsamfunnet. I 2009 ble kommunen en del av forvaltningsområdet for samisk språk, og ble en tospråklig kommune. I talen sin, pekte Kong Harald på hvor viktig nettopp språket er:

Dere har fått barnehage med tilbud til samiske brukere. Det er egen samisk avdeling ved skolen, et eget samisk språksenter og en rekke språkprosjekter. Dette har vært viktig, ikke minst fordi språk har så stor betydning for kultur og bevisstgjøring, sa Kongen.

Lavangen sykehjem

Etter forestillingen, reiste Kongen og Dronningen til Lavangen sykehjem i Tennevoll. Her fikk Kongeparet hilse på beboere og brukere, før avreisen mot småbåthavnen der Kongesjaluppen brakte dem tilbake til Kongeskipet.

Mottakelse

I kveld holder Kongen og Dronningen holder mottakelse om bord på Kongeskipet Norge. Gjestene er representanter for frivillig sektor og kommunene som besøkes i løpet av fylkesturen.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook