Hopp til hovedinnhold

New African Connections

H.K.H. Kronprinsen åpnet i dag konferansen New African Connections i Marmorhallen i Oslo. Konferansen tar for seg temaer som innovasjon og teknologiutvikling som verktøy for fattigdomsbekjempelse.

21.06.2011

Afrikanske økonomier vokser kraftig. Likevel lever nesten en milliard mennesker for under to dollar dagen. Konferansen New African Connections arrangeres av CARE, DnBNOR, Utenriksdepartementet, Norfund og Norad, og diskuterer hvordan effektivisering av helse og omsorgsarbeid, finansielle systemer og ny teknologi kan bidra til å bekjempe fattigdom og nå FNs tusenårsmål.

Gjennom en kombinasjon av paneldebatter og innlegg fra næringslivet, myndigheter og humanitære organisasjoner får deltakerne innblikk i suksesshistorier og utfordringer knyttet til forretningsutvikling og fattigdomsbekjempelse i Afrika.

UN Foundation Board

Kronprins Haakon holdt åpningstalen på konferansen i dag. Her vektla han viktigheten av samarbeid mellom næringsliv og organisasjoner i tett relasjon med lokalsamfunnene for å utvikle teknologi og forretningssystemer som er til det beste for alle parter.

Deretter fikk han overvære en paneldebatt om temaet med UN Foundation Boards medlemmer Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland og Ted Turner.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook