Hopp til hovedinnhold

Det 156. ordentlige storting åpnet

Hans Majestet Kongen foretok den høytidelige åpningen av det 156. ordentlige storting i dag. Gangen i den tradisjonsrike seremonien er fastlagt i Grunnlovens § 74.

03.10.2011

Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober, og etter at Stortingspresidenten har erklært Stortinget for lovlig konstituert, ankommer Hans Majestet Kongen. De senere årene har også Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen vært til stede. I år konstituerte Stortinget seg lørdag 1. oktober, mens den høytidelige åpningen altså fant sted i dag.

Trontalen og Rikets tilstand

De to hovedelementene i seremonien er Trontalen og redegjørelsen for rikets tilstand. Det er Kongen som holder Trontalen, men den er forfattet av representanter for Regjeringen. Talen trekker opp hovedlinjene i regjeringens politikk for det kommende året. 

Trontalen etterfølges av en redegjørelse for rikets tilstand. Denne inneholder en gjennomgang av hva Regjeringen har oppnådd siste året, og tradisjonelt er det det yngste medlemmet av Regjeringen som holder talen. I år var det olje- og energiminister Ola Borten Mo som redegjorde.

Grunnloven bestemmer seremonien

Seremonien rundt åpningen av Stortinget er fastlagt i Grunnlovens § 74:

”Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook