Hopp til hovedinnhold

Mat og Landbruk 2016

H.K.H. Kronprinsens tale på Norsk Landbrukssamvirkes årskonferanse "Mat og Landbruk 2016" på Gardermoen Clarion Hotell tirsdag 12. januar 2016.

Kjære alle sammen,

Jeg har gledet meg til å få være med på Mat og Landbruk konferansen for aller første gang. Mat og matproduksjon er ingen uberørt av. Det angår hver og en av jordens 7 milliarder innbyggere.

I snart 12 år har jeg vært ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP. Gjennom arbeidet med utviklingsspørsmål og på reiser til ulike deler av verden, har jeg blant annet lært mye om matproduksjon og hva det betyr for fattigdomsbekjempelse, for klima og miljø – og for framtiden til kloden vår.

På en reise til Zambia med UNDP i 2014 møtte jeg Pamela. Pamela var en ung bonde som hadde gått fra en monokultur hvor de dyrket mais til å diversifisere landbruket sitt. Det hadde gjort henne mindre sårbar og økt avkastningen hennes. På den måten hadde hun klart å få alle fire barna sine gjennom skolen takket være sin kloke og bærekraftige omlegging av driften sin.

Nå er jeg klar over at dette bildet ikke helt kan overføres til Norge. Utfordringene er forskjellige fra land til land – men den store, overordnede utfordringen er global og gjelder oss alle sammen:

Hvordan skal vi klare å skaffe sunn mat på en måte som kloden vår tåler over tid?

FN har anslått at klimaendringene vil påvirke verdens evne til å produsere mat i negativ retning. Samtidig øker verdens befolkning og den globale middelklassen. Etterspørselen etter mat og proteiner fra kjøtt og fisk øker. FN estimerer at den globale matproduksjonen må øke med 70 prosent frem mot år 2100. Ved å jobbe i samspill med naturen, verdensledende forskning- og utviklingsmiljøer og næringsmiddelindustri må ambisjonen hele tiden være nok, trygg og velsmakende mat, produsert mer bærekraftig.

Jeg er nok grunnleggende teknologi-optimist, og er sikker på at vi stadig vil se nye oppfinnelser som bidrar til å løse de utfordringene vi møter. Innen det vi kaller «det grønne skiftet» er teknologisk innovasjon helt sentralt. Framveksten av produkter som folk vil ha – og som samtidig gjør noe bra for kloden gjør det enklere og morsommere å bevege oss i riktig retning. Innenfor matproduksjon er vi også helt avhengige av innovative løsninger for at vi skal kunne møte både lokale og globale behov for bærekraftig produksjon av nok mat.

Det har heldigvis blitt veldig populært med kortreist mat og stor interesse for småprodusenters produkter. Når vi i Kongefamilien reiser rundt i Norge, får vi nesten alltid og overalt smake mat produsert lokalt – som er foredlet frem av entusiastiske bønder og matprodusenter. Det gir oss god innsikt i både mangfoldet og mulighetene. Det er veldig imponerende hva de forskjellige klarer å få til rundt omkring. Det er inspirerende.

På Slottet gjør vi også litt: På Oscarshall, Bygdøy Kongsgård og i Dronningparken er det plassert ut bikuber for å bygge opp under artsmangfoldet i parkene – og for å øke pollineringen. Sist sesong høstet vi inn 300 kg honning fra de totalt 7 bikubene!

Landbruket møter utfordringer, men står også overfor store muligheter. OECD anslår at bioøkonomien innen få tiår vil være den viktigste industrien i EU. I framtiden må flere mennesker og instanser forstå og spille bedre på lag med naturen som omgir oss. Landbruket og landbrukssamvirkene har drevet med bioøkonomi i hundrevis av år. Landbrukssamvirkene er gjennom sin identitet, lokale forankring og langsiktighet i en unik posisjon for å være en positiv kraft i arbeidet med å utvikle nye industrier og næringer spunnet ut av det tradisjonelle landbruket.

Det er bonden som kjenner landet og som forvalter sine fornybare matressurser på vegne av oss andre.

Bondens bedrifter er en solid verdiskaper, men også en drivkraft for entreprenørskap i hele landet. Som eier og ressursforvalter har bonden gjennom sine bedrifter mulighet til å videreutvikle et landbruk med friske dyr og trygg mat til egen befolkning. Dette kjennetegnet på landbruket er det grunn til å være stolt av – men det er også et godt utgangspunkt for å utvikle bioteknologiske produkter og arbeidsplasser som bidrar til et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv med ambisjonen om en sunn kode som ramme.

 

Jeg ønsker dere alle lykke til videre med det viktige arbeidet dere gjør hver dag!

Takk for oppmerksomheten.

 

 

12.01.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook