Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Oppland: Tale i Lesja

H.K.H. Kronprinsens tale i Lesja kommune under Kronprinsparets fylkestur til Oppland 17. - 19. september 2019.

Fylkesmann,
Ordfører
Kjære alle sammen,

Tusen takk for den fine velkomsten!

Som vi allerede har hørt, har Lesja i mange år ligget på landstoppen i frivillighet. Og dét i et land som fra før av er på verdenstoppen. Det vil vel da si at lesjinger er verdensmestere i frivillighet! Det synes jeg fortjener en applaus.

Det var fint å få jobbet litt sammen med verdensmesterne.
For frivillighet er ikke bare livsnødvendig i et samfunn – det føles også bra å få bidra.

Det er sosialt, det er meningsfylt, det bidrar til felleskapet og det gir oss en følelse av å høre til. Det gjør noe med oss innenfra. Vi blir mer opptatt av å ta vare på det vi investerer tid og engasjement i. Når vi gjør noe sammen som flere er engasjert i, påvirkes holdningene våre – og lysten til å gjøre en ekstra innsats blir styrket, fordi arbeidet oppleves som viktig. Det er en positiv spiral. Vi forandrer og styrker samfunnet bit for bit – og det begynner inni hver og én av oss, gjennom det vi skaper sammen.

Jeg tror noe av det viktigste for å bygge gode samfunn, er tillit. Tillit til institusjonene, tillit til hverandre, tillit til at de fleste ønsker å bruke ressursene sine til noe positivt – og til at de aller fleste av oss vil hverandre vel. 

Frivillighet handler i stor grad om tillit. Vi gir fordi vi vet at vi får noe tilbake. Alt går opp i et større regnskap uten tall, men i en opplevelse av balanse og trivsel. Derfor er denne faktoren en så viktig samfunnsbygger.

Her i Lesja – og spesielt her på bygdemuseet – kommer det inn noe ekstra:
Gjennom frivillig innsats arbeider både unge og eldre med å formidle kunnskap om hvordan mennesker har levd i tidligere tider.

Dette er viktig å få kjennskap til. Det gjør oss bedre i stand til å sette pris på det vi har i dag, og samtidig kan vi overføre praktisk kunnskap og ferdigheter som kan være verdifulle også i vår tid.

Jeg synes det er fint at så mange unge synes dette er gøy å holde på med. Det er viktig at hver og en av oss finner noe vi er engasjert i utover oss selv, noe vi kan tenke oss å bidra med. En sak eller et tema vi synes det gir mening å gjøre en ekstra innsats for. Det er mye å velge i: Bare på Frivillighet Norges portal som kobler ulike behov opp mot frivillige, er det tusenvis av muligheter – og flere titalls i hver eneste kommune.

Sosialt arbeid, miljøarbeid eller formidling av gamle tradisjoner og håndverk er bare noen få av dem.

Vi er veldig glade for å være her, og for å oppleve den sterke dugnadsånden som lesjingene er kjent for. Dere er til stor inspirasjon!

Lykke til videre med det viktige arbeidet deres.   

 

17.09.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook