Hopp til hovedinnhold

Kommunalpolitisk toppmøte 2021

H.K.H. Kronprinsregentens tale på digitalt Kommunalpolitisk toppmøte, konferanse i regi av KS, 2. mars 2021.

Kjære KS, og alle dere fra hjemmekontorer over hele landet som nå ser på denne sendingen!

Takk, Mah-Rukh Ali, og takk for at jeg ble invitert hit til konferansen!

KS er en av våre helt sentrale organisasjoner. Kommunalpolitisk toppmøte er sektorens viktigste møteplass, og det setter tydelig dagsorden. Så takk for at jeg fikk oppfordringen til å snakke om noe jeg virkelig brenner for; at ungdom kan føle tilhørighet til det samfunnet de er en del av.

I år er toppmøtet ekstra viktig. Pandemien har satt en stopper for mye. Ingen har gått uberørt gjennom denne tiden, og mange har hatt det vanskelig.

Jeg er imponert over den enorme jobben som kommuner og fylkeskommuner har gjort. Det siste året har jeg møtt mange av dere – både på reiser rundt om i landet da det var mulig, og i mye større grad enn før gjennom videomøter. Det har slått meg hvordan alle har vist at dere er opptatt av ungdom, særlig de ekstra sårbare.

De jeg har snakket med, har forstått at det ofte er de som har det vanskelig fra før, som blir ekstra hardt rammet når skolene stenger og samfunnet begrenser sosiale aktiviteter. 

Kommuner mobiliserer i kriser – det så vi for eksempel i Gjerdrum – og vi har vi sett det mange steder i landet under pandemien. Måten dere har løst omstillingene på, sier noe om både vilje og evne til å finne løsninger – også når utfordringene er store.

Pandemien har handlet mye om fellesskapene våre. Krisen kjenner jo ingen landegrenser, og den har satt arbeids- og dugnadsevnene våre på prøve. Både mellom land, men også helt ned til innbyggerne i hvert enkelt lokalsamfunn.

Utenforskap er det motsatte av fellesskap. Når man føler seg utenfor i samfunnet, kan en pandemi virke ekstra krevende. Jeg opplever at kommunene er opptatt av dette og har tatt grep for å forsøke å ivareta sårbar ungdom.

I utgangspunktet har heldigvis de aller fleste unge i Norge det bra. Den siste Ungdata-undersøkelsen fra før pandemien viser at det store flertallet av ungdom har gode oppvekstvilkår, og lever gode liv med høy livskvalitet.

Men på langt nær alle – noe dere vet veldig godt: Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år sto i 2019 utenfor arbeid, utdanning og aktivitet. Oppå dette kom altså koronaen, som har ført til større ledighet og et enda trangere arbeidsmarked.

Det at så mange unge står utenfor fellesskapene man får del i – gjennom arbeid og utdanning, er en av vår tids største utfordringer. Det er ikke bare et stort tap for alle dem som befinner seg i en slik situasjon – det er også et stort tap for alle oss andre og oss som samfunn. Vi har ganske enkelt ikke råd til å la så mange stå på utsiden.

Vi vet mye om grunnene til utenforskap, og kostnadene knyttet til det. Her har KS lagt ned et stort og viktig arbeid. Likevel trenger vi å fortsette å lete etter løsninger. Derfor tok jeg kontakt med to eksperter.

Nå skal vi møte Vilde fra Drammen og Josué fra Søndre Land – to unge mennesker jeg har blitt kjent med gjennom Kronprinsparets fond, som arbeider for at ungdom skal føle tilhørighet og livsmestring. 

Vilde går på Ung Invest – et fylkeskommunalt tilbud i Viken for unge som i en periode har behov for en annen vei gjennom videregående opplæring. Josué er knyttet til Flyt – et pedagogisk opplegg for å bygge livsmestring, bli kjent med seg selv og ta gode valg i overgangen mellom ungdomsskole og videregående.  

De to vet litt om utenforskap, og har klare meninger.

Se på dette: (Film)

Takk til Vilde og Josué! To reflekterte ungdommer med klare tanker om hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Norske kommuner og fylkeskommuner er bærebjelker i det solide velferdssamfunnet vi har. Alle dere som jobber med unge og oppvekst til daglig, spiller en utrolig viktig rolle. Det er jo dere, som i samarbeid med mange andre gode krefter, sitter med nøklene til å få alle unge til å oppleve at de er en del av fellesskap der de får brukt ressursene sine. Fellesskap som ser dem, og som har bruk for dem.

Takk for det viktige arbeidet dere gjør hver eneste dag! Og takk for at dere står sammen med ungdommene for at de skal lykkes! Og som dere vet – det er mye gull å hente. 

Lykke til med fortsettelsen og en viktig konferanse!

 

02.03.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprins Haakons tale på Kommunalpolitisk toppmøte 2021. Foto: KS