Hopp til hovedinnhold

Norske Boligbyggelags Landsforbund 75 år

H.K.H. Kronprinsregentens tale ved markeringen av NBBLs 75-årsjubileum i Oslo 17. november 2021.

Statsråd
Varaordfører
Kjære alle sammen

Gratulerer med 75-årsjubileet!

Å ha et sted å bo er noe av det viktigste for ethvert menneske – kanskje spesielt her oppe i nord!

Hvor mange som har – og som mangler – tak over hodet, er en av de tydeligste indikatorene på velstandsnivået i et samfunn.

Et hjem er en forutsetning for å kunne ta vare på seg selv og sine nærmeste. En forutsetning for å kunne livnære seg og bidra i felleskapet. Derfor er det å bygge boliger også samfunnsbygging.

Etter andre verdenskrig var det behov for 100 000 nye boliger i Norge. Når vi snakker om gjenreisingen av landet etter krigen, var boligbygging et av de viktigste og mest håndfaste eksemplene på hva dette handlet om.

Dette var også et spørsmål oldefaren min engasjerte seg i. I forbindelse med 80-årsdagen sin i 1952, så sa han: «Siden krigen har jeg fått mange brev hvor folk rundt omkring i landet har spurt om det ikke var mulig for meg å skaffe dem bolig. Dessverre var det umulig for meg å etterkomme anmodningene. Men vi må ta dette spørsmålet opp, fordi det er så mange landsmenn som lider fordi de ikke har kunnet få sitt eget hjem.» Han avsluttet med å si: «Jeg vil ønske at enhver nordmann skal kunne få sitt eget hjem, slik at vi alle sammen kan si at Norge er et lykkelig land.» Og NBBL spilte en viktig rolle i gjenreisningen etter krigen.

På begynnelsen av 1980-tallet var det slutt på den såkalte bolignøden – etter en massiv byggeboom over flere tiår. En kultur var skapt som gjorde – og fremdeles gjør – at det store flertallet av mennesker i vårt land eier sin egen bolig.

I dag står boligbyggerne overfor andre utfordringer enn i forbundets første levetid: Et høyt prisnivå gjør det vanskelig for folk med helt alminnelige lønninger å komme inn på boligmarkedet. Byene tetner til, og det er utfordrende å bygge boliger som gir nok lys, luft og tilstrekkelig uterom. Hensynet til miljøet stiller stadig nye krav til omstilling i næringen deres.

Boligbyggere har en unik mulighet til å bidra i det grønne skiftet. Dere kan gå foran – til inspirasjon for andre sektorer – og ta valg som viser vei for hele samfunnet. Det handler om bruk av bærekraftige materialer. Det handler om teknologi – om utviklingen av energibesparende oppvarming. Det handler om byggemetoder som isolerer godt. Blant mye annet. Kort sagt: Å finne bærekraftige og framtidsrettede løsninger.

I Norge har vi behov for høy kvalitet på boligene våre. De skal tåle skifter mellom årstidene og store temperatursvingninger. De skal også måtte tåle mer ekstremvær i årene som kommer. Dette er jeg sikker på at dere i NBBL har full oppmerksomhet på.

Vi trenger hus og tak over hodet som en trygg ramme rundt livene våre. Et sted vi kan trives. Vi trenger kvalitet, kunnskap og relevant kompetanse blant alle som forvalter dette viktige ansvaret på vegne av oss alle.

Derfor er Norske Boligbyggelags Landsforbund en viktig samfunnsaktør som jeg med stor glede ønsker gratulerer med de første 75 årene.

Lykke til videre med det viktige arbeidet deres!

 

17.11.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook