Hopp til hovedinnhold

Europeisk kulturhovedstad 2008: Åpningstale

H.M. Kongens tale ved åpningen av Europeisk kulturhovedstad Stavanger2008, januar 2008.

Statsråder,
Fylkesmann,
Ordførere,
Kjære venner av kunst og kultur,

Det er lov å tenke store tanker, - tanker som sprenger grenser og som tar oss noen viktige skritt videre. Slike tanker var det Stavanger-regionen la frem i sin søknad om å bli europeisk kulturhovedstad.

De store tankene er nå konkretisert, og programmet ser ut til å være svært mangfoldig og nyskapende. Stavanger2008 kobler høy kunstnerisk kvalitet med bred folkelig involvering. Barn og unge skal stå i sentrum, men samtidig vil kunstnere fra store deler av verden samarbeide for å skape klanger som kommer til å vare langt utover det året vi nå går inn i.

”Open Port” er mottoet og visjonen til Stavanger2008. Visjonen er ambisiøs, men også raus. Den uttrykker et ønske om at året skal preges av gjestfrihet, nysgjerrighet, gode allianser og gjensidig respekt. Folk fra dette distriktet har en rik historie og har levd med blikket vendt utover gjennom sjøfart, handel, emigrasjon og misjon. At Stavanger de siste ti-årene har vært vår ”olje-hovedstad” har også forsterket den internasjonale kontaktflaten. Dere har gode forutsetninger for å lykkes i å videreføre visjonene om åpenhet og internasjonal utveksling.

I fjor sommer hadde Dronningen og jeg gleden av å feire Dronningens 70-årsdag i Stavanger. Byen bød på kulturelle gaver som ga oss en forsmak på hva som kommer til å skje i 2008. Vi opplevde engasjement, stor deltagelse og frivillighet. Og, vi opplevde ekte gjestfrihet!

Vi vet at utallige enkeltmennesker og institusjoner i hele regionen er med på det store løftet som Stavanger2008 er. I går fikk vi være med på byfesten i Sandnes. Det var et flott arrangement, og det viste også et ønske om at kulturen ikke bare skal formidles i festsalen, men like mye i byrom, på strender og i fjellet. Prosjektet ”Watercolours” som lyssetter ulike byrom og landskap i Sandnes, er et flott bilde på hva kultur er. Den kaster lys på tilværelsen vår og hjelper oss til å forstå verden omkring oss og oss selv. Kulturen styrker vår egen identitet ved å utfordre oss til å se det kjente på en ny måte. Den utvider livsrommet vårt ved å ta oss med inn i nye landskap.

Å være europeisk kulturhovedstad kan gi nye impulser på mange ulike områder. Erfaringer fra andre byer er at kulturhovedstadsåret skapte ny energi, forståelse og status for kulturlivet. Det ga et løft med virkninger langt utover selve kulturåret. Jeg vet at dere er opptatte av etterbruken, og jeg håper ringvirkningene vil rekke langt – både i tid og rom.

Stavanger-regionen er Europeisk Kulturhovedstad på vegne av hele Norge og skal være et flaggskip i det nasjonale Mangfoldsåret. En rekke samarbeidsprosjekter bekrefter den nasjonale dimensjonen.

Jeg håper 2008 vil bli et spennende, utfordrende og givende år for hele regionen. Det er et år som gir mulighet for deltagelse og store opplevelser for alle dere som bor her, for besøkende fra hele landet og forhåpentligvis for et bredt europeisk publikum.

Med dette erklærer jeg Stavanger2008, Det Europeiske Kulturhovedstadsåret, for åpnet.

12.01.2008

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook