Hopp til hovedinnhold

Nyttårstalen 1984

Kong Olavs nyttårstale 1984.

Kjære landsmenn,

Om få timer er 1984 slutt - året som har vært selve symbolet for skrekkvisjoner om fremtiden. I flere tiår har man ventet for å se i hvilken grad forfatteren Orwell ville få rett i sine spådommer. Heldigvis er ikke alt gått i oppfyllelse. Demokrati finnes fremdeles i store deler av verden. Men det gjør også diktatur. Derfor støttet mange årets store TV-aksjon for Amnesty International under slagordet "Din innsats - andres frihet".

Jeg er stolt over at vi i vårt frie land ikke er så selvopptatte at vi glemmer andres lengsel etter frihet. Men også vi har måttet kjempe for den. Derfor ser jeg på 40-års feiringen av den allierte landgang i Normandie som en av årets minnerike begivenheter, og jeg satte stor pris på å kunne foreta avdukingen av minnesmerket over den norske krigsinnsats på kontinentet.

Heldigvis står unge mennesker i dag overfor helt andre problemer, men deres livssituasjon kan være vanskelig nok. Som følge av dette er 1985 utpekt til FNs Internasjonale Ungdomsår, med nøkkelordene "Deltagelse, utvikling og fred" som hovedtema. Her i Norge vil det bli satt i gang forskjellige tiltak for å bedre ungdommens livsvilkår. Hovedproblemene i dag skyldes et usikkert arbeidsmarked og knapphet på studieplasser. Mobbing, også den ikke-voldelige, er et fenomen som ødelegger livet, ikke bare for unge mennesker, og som aldri kan unnskyldes. I likhet med rasisme og voldsmentalitet generelt, er mobbing et utslag av manglende respekt for menneskeverdet.

Menneskeverd er en forutsetning for fred. Dette gjenspeiler seg i de idealer som har inspirert årets fredsprisvinner biskop Tutu og hans medarbeidere i det sørlige Afrika. Klarest har vår egen dikter Nordahl Grieg uttrykt denne tanke:

"Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred".

Men fred i seg selv er ikke nok. Ingen av oss har i den siste tid unngått å høre om tørkekatastrofen i Afrika, hvor tusener og atter tusener lider nød og smerte, og mange en fryktelig sultedød.

Norge har hjulpet og hjelper stadig, og våre fremtidsorienterte tiltak har til hensikt å sette folk og land istand til å overvinne vanskeligheter på sine egne premisser. La oss inderlig håpe at deres tilværelse må bli tryggere, og utsiktene lysere i det kommende år.

Derimot er vi i vår del av verden privilegerte som kan være opptatt av kulturelle sysler som idrett og kunst. Dette har vært et storartet år for norske musikere, med Filharmonisk Selskaps Orkesters vellykkede Englandsturné og Musikkselskabet Harmoniens triumfer i Frankrike og Belgia. Om få dager vil vi så kunne markere åpningen av Det Europeiske Musikkår som har til hensikt å fremme forståelsen for den europeiske musikkarv. Også vårt land har bidratt til å berike denne fellesarv. Jeg tror det kan sies at vi alt i alt er en musikalsk nasjon, med et mangfold som spenner over hele skalaen fra kirketårn til barneskoler.

I aften minnes jeg med glede de mange begivenheter jeg har opplevet på mine reiser i Norge i løpet av de siste tolv måneder, helt fra januars vinteridrett i Vestfold til desembers feiring av 300-års jubilanten Holberg i Bergen. En milepæl var åpningen av den nye mellomriksveien over Bjørnfjell som vil fremme forbindelsene i nord mellom Norge og Sverige.

Overalt har det gledet meg å få personlig kontakt med dere, mine landsmenn, kvinner og menn, unge og gamle. Jeg skulle ønske jeg hadde anledning til å treffe enda flere, men siden dette er umulig, setter jeg desto større pris på å kunne nå frem på denne måte til så mange gjennom radio og fjernsyn i aften.

Til slutt vil jeg gjerne sende mine gode ønsker til de tusen hjem, og mine varme hilsener til alle som av forskjellige grunner ikke kan være hjemme eller som ikke engang har et hjem. Jeg sender de beste hilsener til mine landsmenn rundt om i verden, til våre sjøfolk på alle hav, og til våre væpnede styrker hjemme og ute i FNs fredsbevarende tjeneste. En spesiell hilsen går til våre krigsinvalider og til de syke, de gamle og de ensomme.

Måtte det nye år bli et godt år for oss alle og for vårt kjære fedreland, og måtte intoleranse og fordommer vike for respekt og menneskeverd såvel ute i verden som her hjemme.

Godt Nytt År!

31.12.1984

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook