Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Hordaland: Tale i Manger

H.M. Kongens tale i Manger i Radøy under Kongeparets fylkestur til Hordaland, juni 2009.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen,

Årets fylkestur nærmer seg slutten, og Dronningen og jeg kan se tilbake på noen uforglemmelige dager! Her har høydepunktene stått i kø, - og vi har - bokstavelig talt, blitt oppvartet på kongelig vis!

På hele reisen har vi har sett vakker og variert natur. Vi har truffet utrolig mange flotte mennesker. Vi har møtt et aktivt og kreativt næringsliv preget av optimisme og pågangsmot, - og over alt har vi hatt gleden av å oppleve et blomstrende kulturliv.

Et verdig punktum for turen er besøket her i Radøy, denne naturskjønne kommunen vest i havet som dere med rette kaller ”den grønne øya”. Det er ikke vanskelig å forstå at folk trives i et slikt gjestfritt og vakkert landskap.

Vi har tidligere i dag besøkt Utvandringssenteret. Der ble vi minnet om historien fra den gang Norge var et fattig land, og vi var et folk på vandring, - ikke på grunn av politisk forfølgelse, men på grunn av pengenød og stengte muligheter. I perioden fra 1865-1915 utvandret mellom 700 000 – 800 000 nordmenn vestover til Amerika. Radøy og Nordhordland for øvrig var sterkt representert i denne utvandingsbølgen. Vi må ikke glemme denne delen av vår historie når vi i dag tar i mot innvandrere til vårt land, - som trenger å bli møtt av raushet og medmenneskelighet.

Med sin strategiske beliggenhet fikk Radøy en viktig rolle i flyktningetrafikken under den 2. verdenskrig. Mange låg i skjul på gården Skageneset og ventet på overfart til England. Jeg vet at Dorthea Skagenes ble kåret til århundrets nordhordalending for sin innsats under krigen. Datteren Ingeborg Skagenes, som var tenåring i krigsårene, var med på dette farlige arbeidet. Dronningen og jeg gleder oss til å treffe blant annet henne som vår gjest senere i dag under mottakelsen på Kongeskipet.

Jeg er kjent med at dere har et aktivt kulturliv og at Radøy har blitt kåret til en av de fremste kulturkommunene i landet. Her er det lange musikktradisjoner, bl.a. knyttet til Manger Folkehøyskole, som i år er 130 år. De mange musikk-korpsene og brassband her i kommunen forteller også om vilje til frivillig arbeid og dugnad. Og kultur- og musikkskolen i kommunen utvikler tydeligvis mange lovende talenter. Jeg har også merket meg at dere har et flott senter for samtidskunst i kommunen.

Strilene har rykte på seg for å være både arbeidsomme og kreative. Gårdene på Radøy kunne nok ofte være beskjedne, i likhet med kystkommunene ellers i Hordaland. For å få endene til å møtes måtte man drive fiske eller annen tilleggsnæring. Dette ga nok ofte en allsidig og variert kunnskap, noe som også kan være en viktig kapital i moderne næringsliv. Kanskje er det noe av forklaringen på den kreativitet og gründerånd næringslivet i Radøy er preget av.

Jeg er kjent med at Michal Sars grunnla det som kan kalles den moderne havforskning mens han var sokneprest nettopp her på Manger. Det er blitt meg fortalt at det ofte var messefall hvis han fant noe interessant i garnene sine. Med utgangspunkt i alt det han har betydd for norsk havforskning i vår nasjon, får vi vel tro at det er tilgivelse for de uteblitte gudstjenestene.

La meg til slutt takke deg, ordfører, og alle dine medhjelpere, for et godt tilrettelagt besøk i kommune. Takk også til alle dere som har møtt frem og gjort dette til en festdag! Vi kommer til å bevare minnene fra denne reisen lenge!

18.06.2009

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook