Hopp til hovedinnhold

Universitetet i Nordland: Åpningstale

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av Universitetet i Nordland, Bodø 31. mars 2011.

Statsråd,
fylkesmann,
ordfører,
rektor og kjære studenter,

Gratulerer med dagen!

For en stund siden var det en kjent nordmann som jobbet med et konsept om et nytt amfibiefartøy med gode flyegenskaper. Og Askeladden – som han gjerne blir kalt – var ikke redd for å uttale det store, hårete målet sitt. Og fordi han gjorde det, fikk han også hjelpere som kunne bidra i prosessen.

Av dette kan vi lære minst to ting som er relevant i forhold til anledningen vi er samlet om her i dag:

  1. Ha ambisjoner – og våg å uttale dem!
  2.  Først når man tør å uttale drømmen og målet, har man mulighet til å knytte til seg hjelpere. Det å ville mye kan være en utsatt posisjon. Men med gode hjelpere og et klart mål er det store sjanser for å lykkes.

Sånn har det vært med Universitetet i Nordland. Universitetet som nå åpner, er bygd opp over tid på et 91 år gammelt lærested.

Nordland Sykepleierhøgskole var den eldste av fire skoler som i 1994 ble slått sammen til Høgskolen i Bodø.

Jeg vet at prosessen ikke har vært enkel hele veien gjennom, men dere har klart det.

Med klare og prioriterte mål, og med mange gode støttespillere i lokalt og regionalt næringsliv, myndigheter og ikke minst studenter og ansatte, har dere gått veien fra høgskole til universitet på ny norsk rekordtid.

I søknaden til departementet om å bli akkreditert som universitet, viste Høgskolen i Bodø blant annet til at en stor del av nærings- og samfunnslivet i Nord-Norge har sterk internasjonal orientering.

Høgskolen i Bodø har over lang tid utviklet et betydelig internasjonalt samarbeid innenfor felter som berører og engasjerer landsdelen. Med et universitet vil Nordland ha enda bedre forutsetning for å styrke og videreutvikle disse relasjonene.

Når Universitetet i Nordland har valgt å utvikle de fire fagsøylene innenfor økonomi, sosiologi, profesjonsfag og havbruk, så er dette et direkte svar på utfordringer nasjonen og landsdelen står overfor. Det er stadig behov for ny kunnskap, mer samarbeid og forskning, og Universitetet i Nordland har vist seg villig til å ta disse utfordringene på alvor.

Det skal bli spennende å følge utviklingen i årene som kommer.

Som nasjon må vi også ivareta interessene overfor omgivelsene våre. Her i nord er det på en spesiell måte preget av et nært naboskap til Russland. Også på dette området har Universitetet i Nordland vist sin evne til å være kontaktskapende, gjennom nært samarbeid med russiske institusjoner.

Men vi må ikke glemme at som student er det viktig å ha det gøy også. Studietiden gir rom for de store spørsmålene, utprøving av tanker, meninger og argumenter.

Det er en livsfase full av muligheter. Og det å ha det bra sosialt kan være nesten like viktig som det faglige for et godt læringsmiljø.

Jeg vet at det foregår mye i studentmiljøet her i Bodø. Dere kan jo til og med være stolte av å ha landets første studentmediehus.

Jeg håper at dagens og fremtidige studenter ved Universitetet i Nordland vil oppleve både faglig og sosial stimulans her i Bodø – i et kunnskapsmiljø som både er faglig spisset, inkluderende og utålmodig. Jeg tror og håper at det både vil utfordre og utfylle de mer etablerte kunnskapsmiljøene i landet og landsdelen.

Med dette erklærer jeg Universitetet i Nordland for åpnet – og igjen: Gratulerer med den store dagen!

31.03.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook