Hopp til hovedinnhold

Årsrapporter

Årsrapporten fra Det kongelige hoff gjør rede for Kongefamiliens offisielle virke og arbeidet ved Hoffet i året som har gått. Presentasjonen av årsrapporten for 2019 er tilgjengelig nedenfor. 

Hele denne rapporten - og alle tilbake til 2005 -  kan lastes ned som PDF via lenkelisten. 

Årsrapporten 2019

Møter med mennesker fra hele landet er viktig for Kongefamilien, og i 2019 ble 47 av landets kommuner i 15 av landets fylker besøkt. Kongefamilien har deltatt på 723 offisielle arrangementer og vært vertskap for 2 294 gjester.

Besøksrekord på Slottet

I 2019 ble det satt besøksrekord på Slottet, med over 51 000 besøkende i løpet av de ni sommerukene Slottet var åpent for publikum. Utstillingen «Dronningmøter» viste antrekk og gjenstander fra Dronning Maud og Dronning Sonja, og var svært populær blant besøkende fra inn- og utland. Utstillingen ble til i et nært samarbeid med Den Norske Opera & Ballett.

Sikkerhetsprosjektet

Det kongelige hoffs sikkerhetsprosjekt, som omfatter arbeidet med sikkerhetstiltak ved Slottet og de øvrige kongelige eiendommene, har som i fjor vært årets største enkeltprosjekt. Gjennom 2019 var det stor graveaktivitet i Dronningparken og i Slottsparken. Det skyldes blant annet en oppgradering av lys og lamper i parkene, samt oppstart av arbeidet med perimetersikringen.

Årsregnskapet

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på 138 millioner kroner. Av dette er 130 millioner kroner knyttet til sikkerhetsprosjektet. Alle midlene er bundet opp til fullførelse av sikkerhetsprosjektet.

Det kongelige hoffs driftsregnskap viser et overskudd på åtte millioner kroner. Overskuddet skyldes i hovedsak midlertidig ubesatte stillinger, og forskyvning av prosjekter som følge av nye innkjøpsbestemmelser og kapasitetsbegrensninger. Overskuddet er avsatt til gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og øvrige anskaffelser.

 

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2019 er overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

 

17.04.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook