Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Det er omlag 150 faste stillinger ved Det kongelige hoff. De fleste medarbeiderne har sitt daglige virke på Slottet eller på Skaugum. I tillegg er et fåtall stillinger tilknyttet Kongefamiliens andre eiendommer. Når det finnes ledige stillinger, kunngjøres de her:

12.05.2022 Vil du bli vår nye lærling i gartnerfaget?

Vi har to ledige lærlingeplasser i gartnerfaget. Slottsgartneriet har 13 faste medarbeidere og er en seksjon i De kongelige eiendommer og parker. I perioden april til september har seksjonen også sesongansatte.