Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Det er omlag 150 faste stillinger ved Det kongelige hoff. De fleste medarbeiderne har sitt daglige virke på Slottet eller på Skaugum. I tillegg er et fåtall stillinger tilknyttet Kongefamiliens andre eiendommer. Når det finnes ledige stillinger, kunngjøres de her:

06.07.2021 Driftstekniker

Det kongelige hoff har ledig 100 % fast stilling som driftstekniker. Stillingen er organisert i eiendomsseksjonen som har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av de statlige eiendommene Det kongelige slott, Bygdø kongsgård og Oscarshall. Seksjonen har i tillegg oppfølging og drift av de private eiendommene. Seksjonen ivaretar også vedlikehold av inventar og samarbeider tett med øvrige avdelinger ved Hoffet.