Hopp til hovedinnhold

Hoffets organisering

Hoffsjefen er Det kongelige hoffs øverste leder og juridiske person. Han står ansvarlig for virksomheten overfor Hans Majestet Kongen. Avdelingslederne utgjør, sammen med hoffsjefen, hoffets ledelse, og er rådgivere for Kongefamilien innenfor sine fagfelt. Hoffet er delt inn i fire avdelinger og to staber: Det kongelige sekretariat, Det kongelige hushold, De kongelige eiendommer og parker, Sikkerhetsavdelingen, Hoffets stab og Kommunikasjonsstaben. I tillegg er tre eksterne enheter nært knyttet opp mot hoffet. Det gjelder Adjutantstaben, Den kongelige politieskorte og Hans Majestet Kongens Garde.


Se et kart over organisasjonen her (pdf)