Hopp til hovedinnhold

Det kongelige sekretariat

Det kongelige sekretariat har som sin hovedoppgave å planlegge og koordinere Kongeparets og Kronprinsparets virksomhet og program i tråd med kjerneoppgavene til Kongehuset.

Sekretariatet ivaretar også Prinsesse Märtha Louises og Prinsesse Astrid, fru Ferners offisielle program og korrespondanse.

Kongeparet og Kronprinsparet har et bredt offisielt virke og mottar mange invitasjoner til å delta på arrangementer både i Norge og utlandet. Det er sekretariatets oppgave å saksbehandle disse – og å legge til rette for gjennomføring av alt offisielt program. Sekretariatet gir også innspill til taler og tekster. I tillegg er det sekretariatets ansvar å saksbehandle og besvare en stor mengde hilsener og forespørsler – eksempelvis søknader om beskytterskap – som Kongefamilien mottar hvert år.

Det kongelige sekretariat planlegger bordplasseringen ved gallamiddager og andre tilstelninger. Foto: Knut Falch, Scanpix.

De kongelige samlinger er fra 1. januar 2019 en del av Det kongelige sekretariat. De kongelige samlinger har som hovedoppgave å forvalte og formidle vår nasjonale kulturarv. Samlingene omfatter 200 000 fotografier og 200 000 gjenstander som er i daglig bruk på de kongelige eiendommene, på lager eller gjøres tilgjengelig for offentligheten gjennom utstillinger.

Protokoll

Det kongelige sekretariat har ansvar for invitasjoner, gjestelister, bordplaner og andre protokollære forhold i forbindelse med arrangementer på Slottet. Sekretariatet besørger også offisielle gaver, kranser og blomsterhilsener fra Kongehuset.

Bibliotek

Hoffets bibliotek er en del av sekretariatet. I tillegg til å forvalte boksamlingene ved Det kongelige hoff, bistår biblioteket med innhenting av informasjon og bakgrunnsmateriale i forbindelse med planleggingen av Kongefamiliens program.

De kongelige samlinger

De kongelige samlinger har ansvar for å konservere, registrere og restaurere gjenstandene i samlingene.

De kongelige samlinger formidler også kulturarven gjennom utstillinger og omvisninger på Slottet og Oscarshall i sommersesongen, samt utstillinger og kulturarrangementer i Dronning Sonjas Kunststall og Slottskapellet året gjennom. Tilbudet har lag 70.000 besøkende per år.

Organisering

Det kongelige sekretariat ledes av sekretariatsleder Olav Heian-Engdal.

 

 

02.01.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook