Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Astrids beskyttarskap

Ordninga med beskyttarskap fungerer som ei anerkjenning av organisasjonar og arrangement innanfor viktige område av samfunnslivet. Normalt blir det innvilga beskyttarskap for ein periode på fem år.


Prinsesse Astrid, fru Ferner, har desse faste beskyttarskapa:

 • Foreningen for kroniske smertepasienter
  Foreininga arbeider for at kroniske smerter skal bli aksepterte og prioriterte som eit alvorleg problem og for å hjelpa smertepasientar til å meistra livssituasjonen sin.
  kroniskesmerter.no/

 • Inner Wheel Norge
  Inner Wheel er ein av dei største kvinneorganisasjonane i verda med fokus på kvinner og barn. Organisasjonen arbeider for å fremja vennskap, hjelpsomhet og internasjonal forståing.
  innerwheel-norge.org

 • KFUK-hjemmet i London
  Tilbyr overnatting, norsk mat og samvær for norske jenter i London.
  kfukhjemmet.org.uk/

 • Dissimilis Norge
  Dissimilis arbeider for å skapa livskvalitet for menneske med utviklingshemming og funksjonsnedsetjingar gjennom å tilby kulturaktivitetar som gir positive opplevingar, meistring og anerkjenning.
  Dissimilis.no

 • Norges Dysleksiforbund
  Forbundet jobbar for alle med lese- og skrivevanskar, matematikkvanskar og språkvanskar.
  dysleksinorge.no/

 • Norges Kvinne- og Familieforbund
  Forbundet arbeider for å styrkja posisjonen til familien gjennom tiltak som gir tid og moglegheit til omsorg for kvarandre.
  kvinnerogfamilie.no/

 • Norges Lotteforbund
  Noregs Lotteforbund utdanner personell til teneste innan Totalforsvaret, til dømes i Heimevernet.
  lottene.no/

 • Norsk TotalforsvarsForum
  Fram til 2019 Kvinners Frivillige Beredskap. Eit forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjonar og enkeltpersonar som er opptekne av samfunnstryggleik og beredskap.
  totalforsvar.no/

 • Norske Kvinners Sanitetsforening
  Sanitetskvinnene fremjar helsa og levevilkåret til kvinner, bidreg til ein inkluderande oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn.
  sanitetskvinnene.no/

 • Oslo Kunstforening
  Foreningens hovudmål er å støtta norske kunstnarar og presentera internasjonale kunstnarar som ikkje har vorte vist i Noreg før.
  oslokunstforening.no/

 • Stiftelsen 3,14
  Stifting for samtidskunst som løfte fram internasjonal, samfunnskritisk kunst frå heile verda.
  kunsthall314.art/

 • Trondheim Symfoniorkester & Opera
  TSO formidlar eit breitt spekter av musikk på høgt kunstnarisk nivå og bidreg til å fremja den allmenne interessa for musikk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  tso.no/

 

 

24.05.2023

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook