Hopp til hovedinnhold

Nå legges nytt kobber

Rehabiliteringen av taket på Det kongelige slott går inn i den avsluttende fasen. De gamle kobberplatene er fjernet og råteskadene utbedret. Taket er etterisolert og hevet for å få bedre utlufting. Nå legges det nye kobberet på plass.

13.04.2012

Vi har reparert rupanelen og lagt papp oppå. Deretter har vi lagt to lag med isolasjon i kryss for å unngå kuldebroer. Så følger vindsperre, luftsjikt, ny rupanel og folie, før toppdekket med kobber, forteller Oddvar de Brucq - avdelingsdirektør i Statsbygg.

Etter at kobberet er lagt, blir det montert et nytt støpejernsrekkverk rundt taket. Det gamle var ødelagt, så det er støpt et nytt som vil ha samme utseende.

Arbeidene på taket vil fortsette utover sommeren og høsten, men får ingen konsekvenser for omvisningene som holdes i regi av Åpent slott i sommermånedene.

Elementer i rehabiliteringen

Arbeidet i prosjektet Tak over Tak består i å:

  • Fjerne gamle kobberplater
  • Utbedre råteskader
  • Etterisolere taket
  • Legge ny kobbertekking
  • Legge papp
  • Reparere rekkverket rundt taket 
  • Utbedre tekniske anlegg på taket

Arbeidet vil reparere fuktskader i taket og sikre det for framtiden. Samtidig heves taket noe, slik at utluftingen blir god og taket kan isoleres. Etterisoleringen vil gi innsparinger i utgiftene til oppvarming.

Et frittstående tak beskytter Det kongelige slott under arbeidene.

Tak over tak

Det er det frittstående taket som har gitt prosjektet dets navn, og som er det som er mest synlig for publikum i byggeperioden. Det frittstående taket beskytter Slottet mens arbeidene på det vanlige taket pågår.

Det frittstående taket hviler på åtte pillarer, som er reist utenfor Slottets vegger. Pillarene er ikke festet til Slottet, men er fundamentert i bakken utenfor.

 

Fakta

Tak over Tak

Taket over Slottets hovedfløy rehabiliteres. Et frittstående tak på åtte pillarer beskytter Det kongelige slott under arbeidet.
 

Byggherre:
Statsbygg i samarbeid med Det kongelige hoff og Riksantikvaren, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 

Byggestart: 2. mai
Ferdigstillelse: Ultimo 2012
 

Et frittstående tak på åtte pillarer beskytter Det kongelige slott under arbeidene

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook