Hopp til hovedinnhold

Tak over Tak

2. mai startet arbeidet med utbedring av taket over hovedfløyen på Det kongelige slott. Det er Statsbygg som gjennomfører prosjektet, i nært samarbeid med Det kongelige hoff og Riksantikvaren.

02.05.2011

Oppdragsgiver er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og arbeidet er forventet å pågå i omlag 16 måneder, fra mai 2011 til ultimo 2012.

Bakgrunn for rehabiliteringen

De store loftene på Slottet var kalde og luftige i mer enn hundre år, men de siste 20 årene har bruken av loftene endret seg og de har blitt delvis oppvarmet. Varmen fører til at snøen på taket smelter og smeltevannet trenger inn i takkonstruksjonen. Problemet forsterkes av kobberkledningen på taket er skadet og at det mangler papp under den. Innenfra danner varm luft fra loftet kondens mot kobberkledningen.

Fuktigheten resulterer i råteskader, både i bordtaket og i bærende konstruksjoner. Om vinteren dannes det istapper.

Dette skal gjøres

Arbeidet som nå skal utføres på taket består i å:

  • Fjerne gamle kobberplater
  • Utbedre råteskader
  • Etterisolere taket
  • Legge ny kobbertekking
  • Legge papp
  • Reparere rekkverket rundt taket 
  • Utbedre tekniske anlegg på taket

Arbeidet vil reparere skadene og sikre taket for framtiden. Samtidig heves taket noe, slik at utluftingen blir god og taket kan isoleres. Etterisoleringen vil gi innsparinger i utgiftene til oppvarming.

Et frittstående tak beskytter Det kongelige slott under arbeidene.

Tak over tak

Det er det frittstående taket som har gitt prosjektet dets navn, og som vil være det som er mest synlig for publikum i byggeperioden. Det frittstående taket beskytter Slottet mens arbeidene på det vanlige taket pågår.

Det frittstående taket hviler på åtte pillarer, som er reist utenfor Slottets vegger. Pillarene er ikke festet til Slottet, men er fundamentert i bakken utenfor. For å sikre at Slottets fasade forblir synlig i bybildet og samtidig sørge for fortsatt utsyn fra Slottet, trekkes det ikke presenning mellom tårnene.

Sommerens omvisninger

Arbeidene på taket får ingen konsekvenser for omvisningene som holdes i regi av Åpent slott i sommermånedene. 

 

Fakta

Tak over Tak

Taket over Slottets hovedfløy rehabiliteres. Et frittstående tak på åtte pillarer beskytter Det kongelige slott under arbeidet.
 

Byggherre:
Statsbygg i samarbeid med Det kongelige hoff og Riksantikvaren, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 

Byggestart: 2. mai
Ferdigstillelse: Ultimo 2012
 

Et frittstående tak på åtte pillarer beskytter Det kongelige slott under arbeidene
Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook